Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost Evropske bančne federacije in Združenja bank Slovenije

Evropske banke v prihajajočem političnem ciklu EU pozivajo k izboljšanju evropske globalne gospodarske konkurenčnosti

 

Bukarešta, Romunija, 10. maj 2019: Predstavniki evropskih bank, ki so člani Odbora Evropske bančne federacije – EBF Board in katerega član je tudi Blaž Brodnjak, predsednik nadzornega sveta Združenja bank Slovenije, so danes ob zaključku srečanja v Bukarešti Evropsko unijo pozvali k okrepitvi prizadevanj za izboljšanje globalne konkurenčnosti Evrope. Vlade evropskih držav je odbor posebej pozval, da naj bankam priznajo ključno vlogo, ki jo le-te opravljajo pri financiranju gospodarstva, rasti in blaginje. Srečanja se je udeležil tudi predsednik nadzornega sveta Združenja bank Slovenije in predsednik uprave Nove Ljubljanske banke, Blaž Brodnjak.

 

Tudi v prihodnjem političnem ciklu v Evropski uniji bo evropski bančni sektor ostal konstruktivno zavezan trajnostnemu in odgovornemu financiranju podjetij ter gospodinjstev, so poudarili predstavniki odbora. Banke se namreč zavedajo svoje vloge v družbi, ko gre za razvoj trajnostnih financ in podporo energetskemu prehodu za izpolnitev mednarodnih ciljev glede podnebnih sprememb.

Banke v celoti podpirajo nadaljnje evropsko povezovanje in integracijo, še posebej na področju finančnih storitev EU, zavzemajo se za vzpostavitev bančne in unije kapitalskih trgov (CMU). Zaradi vse večje politične in regulativne globalne razdrobljenosti je slednje še toliko bolj pomembno, saj je evropskemu gospodarstvu treba zagotovili zadostno financiranje.

Člani odbora so posebej izpostavili zavezanost bančnega sektorja k podpori boja proti finančnemu kriminalu in pranju denarja ter oblikovalce politik EU in nacionalne vlade pozvali, da se usmerijo v učinkovit boj zoper pranja denarja. Bančni sektor si pri obravnavanju finančnega kriminala in davčnih utaj prizadeva vzpostaviti še učinkovitejše sodelovanje z javnimi organi.

V novem političnem ciklu je nujno in smiselno, da Evropska komisija temeljito analizira vpliv finančne regulacije, ki je bila uvedena v zadnjih letih in da ustrezno identificira tudi morebitne nenamerne posledice le-te. Za zagotovitev konkretnih in sorazmernih prihodnjih predlogov, ki bodo preprečili nadaljnjo razdrobljenost svetovnih trgov in regulacije, je namreč treba opraviti celovito analizo učinkov dosedanje regulacije, kar je tudi cilj skupine držav G20, ki ga podpira tudi EU.

Člani odbora EBF so opravili razpravo tudi glede nadaljevanja digitalne preobrazbe v bančnem sektorju, ki je nujna, da bodo banke svojim strankam - podjetjem in gospodinjstvom - zagotavljale inovativne ter varne finančne storitve.

Ob zaključku srečanja je odbor opozoril še na potencialne negativne učinke Basla IV na evropsko gospodarstvo. Izvajanje dodatnih ukrepov po Baslu IV bi namreč po mnenju evropskega bančnega sektorja pomenilo nadaljnje znatno povečanje kapitalskih zahtev za evropske banke za več kot 20 odstotkov. Slednje pa bi lahko privedlo do resnega zmanjšanja sredstev, ki so na voljo za financiranje gospodarstva.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 10. maj 2019

Nazaj