Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost

Skladnost poslovanja in družbena odgovornost podjetij

 

Četrtek, 23. maj 2019: Danes je v Ljubljani potekal posvet o izvajanju funkcije skladnosti poslovanja v finančnem sektorju, ki ga je organiziral Izobraževalni center Združenja bank Slovenije. Posvet ima že zelo dolgo tradicijo, saj predstavlja pomemben forum za obravnavo aktualnih tem s področja skladnosti poslovanja. Posvet je tudi priložnost, da predstavniki bank in zavarovalnic razpravljajo neposredno s strokovnjaki s posamičnih področij o aktualnih tematikah. Velik poudarek je bil tokrat namenjen Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR).

V svojih pozdravnih nagovorih sta se Maja Golovrški Verdev, predsednica Odbora za ključne funkcije pri Slovenskem zavarovalnem združenju iz Zavarovalnice Triglav in Gregor Strehovec, predsednik Odbora za skladnost poslovanja pri Združenju bank Slovenije iz SKB banke osredotočila na širjenje kulture skladnosti poslovanja in na družbeno odgovornost podjetij. Poudarila sta pomembnost poštenega, transparentnega in profesionalnega odnosa ter spoštovanje vrednot, tako v odnosu do strank, kot tudi znotraj organizacije.

Nato je Saša Mrak iz Združenja manager spregovorila o strategiji podjetja in skladnosti poslovanja, pri tem je izpostavila dobre prakse in cilje s področja skladnosti in etike poslovanja v povezavi s strategijo podjetja. Na okrogli mizi, ki je sledila, so udeleženci izmenjali svoje izkušnje v zvezi s tem ter izpostavili pomembne korake, ki vodijo do uspeha. Poudarili so pomen vrednot in izmenjali izkušnje glede odnosa skladnosti poslovanja do uprave in nadzornega sveta. Posebej so se dotaknili tudi prakse na področju notranjih in zunanjih prevar.

O družbeni odgovornosti podjetij in človekovih pravicah je v nadaljevanju posveta bolj podrobno spregovoril Marko Rakovec iz ministrstva za zunanje zadeve. Predstavil je Nacionalni akcijski načrt RS za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (NAN), ki je bil sprejet novembra 2018 in ima podlago v Smernicah OZN iz leta 2011. Dotaknil se je nadaljnjih aktivnosti za izvajanje in promocijo NAN in izpostavil pomen skrbnega pregleda varstva človekovih pravic tudi v podjetjih. Njemu je sledila Nataša Briški, ki je predstavila nove načine komunikacije z mediji preko sodobnih družbenih omrežij, prav tako je spregovorila o kriznem komuniciranju ter podala primere dobre in slabe prakse.

Zadnji del posveta je bil v celoti posvečen Uredbi o varstvu osebnih podatkov, in sicer v povezavi s prakso in izkušnjami, ki so se oblikovali od njene uveljavitve dalje, ter s pogledom v prihodnost in na izzive, ki jih bo prinesel novi zakon o varstvu osebnih podatkov. Predstavitev sta podala Andrej Mršek iz Pošte Slovenije, ki je predstavil dostavo pošiljk, in Marjan Antončič iz družbe Ainigma ter Slovenskega združenja za e-identifikacijo in storitve zaupanja, ki je izpostavil ugotovitve o uporabi GDPR v praksi in spregovoril o novih tehnologijah za uporabo biometrije v zasebnem sektorju ter o prednostih in tveganjih v zvezi s tem. Dotaknil se je tudi določil o brisanju, anonimizaciji ter psevdonimizaciji osebnih podatkov ter natančno predstavil navedene pojme in razčlenil njihov pomen in uporabo v praksi.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 23. maj 2019

 

Nazaj