Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost

 

Predstavniki vodstev bank in hranilnic so se srečali s predsednikom nadzornega odbora Evropske centralne banke, Andreo Enrio

 

Torek, 28. maj 2019: Danes je v Ljubljani potekalo srečanje med predsednikom nadzornega odbora Evropske centralne banke, Andreo Enrio, s člani uprav bank in hranilnic, članic Združenja bank Slovenije. Gre za Enrijin prvi obisk in za pomembno vzpostavitev dialoga s slovenskim bančnim sektorjem od kar je v začetku letošnjega leta prevzel ta položaj. Na sestanku so bila obravnavana vprašanja nadzora nad bankami in ključni izzivi glede pogojev sedanjega in prihodnjega poslovanja, ki so pomembni za evropski ter slovenski bančni sektor.

Na dnevnem redu so bile tako teme, povezane s spremembami poslovnih modelov bank, ukrepi za zajezitev prociklične narave Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9, spremljavo postopka odobravanja kreditnih naložb, dolgotrajnostjo postopkov licenciranja, nadzorniškimi pričakovanji glede reševanja nedonosnih kreditov, poenostavitvijo poročevalskih zahtev, izboljšanjem preglednosti procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) ter dela skupnih nadzorniških timov, obvladovanjem IT in kibernetskega tveganja s postopki penetracijskega testiranja na ravni EU, stroški nadzora, uveljavljanjem načela sorazmernosti v praksi in ukrepi regulatorjev ter nadzornikov na področju trajnostnega financiranja. 

Predstavniki bančnega sektorja so v razpravi pozvali k čim večji sinhronizaciji zahtev, ki jih izdajajo različni regulatorni akterji, izpostavili pa so tudi pomen zagotavljanja enakih pogojev in pravil poslovanja tako za ponudnike znotraj evropskega bančnega sektorja, kot tudi za alternativne ponudnike finančnih storitev. Med drugim so še poudarili pomen učinkovitega nadzora nad postopkom odobravanja kreditov, ki je usklajen z vnaprej objavljenimi pravili, izpostavili potrebo po poenostavitvi prekrivajočih se poročevalskih bremen in konkretnejši uveljavitvi načela sorazmernosti na številnih področjih bančnega poslovanja glede na manjšo kompleksnost, velikost in tveganost institucij, opozorili pa so tudi na pasti procikličnosti, ki jih prinaša leta 2018 uveljavljen standard MSRP 9.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 28. maj 2019

 

Nazaj