Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost

O pomembnosti preprečevanja pranja denarja

 

Sreda, 5. junij 2019: Danes je v Ljubljani potekal posvet o preprečevanju pranja denarja v finančnem sektorju, ki ga je organiziral Izobraževalni center Združenja bank Slovenije. Posvet ima že zelo dolgo tradicijo, saj predstavlja pomemben forum za obravnavo aktualnih tem s področja preprečevanja pranja denarja. Posvet je tudi priložnost, da predstavniki bank in hranilnic razpravljajo neposredno s strokovnjaki s posamičnih področij o aktualnih tematikah. Velik poudarek je bil tokrat namenjen praksi in prioritetam na področju preprečevanja PD/FT.

V svojih pozdravnih nagovorih sta se Andraž Trtnik, predsednik Odbora za preprečevanje pranja denarja pri Združenju bank Slovenije iz Banke Sparkasse in Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije osredotočila na pomembnost funkcije pooblaščencev za preprečevanje PD/FT in izrazila pričakovanje, da bodo predlogi Združenja v zvezi s predvideno novelo zakona v čim večji meri upoštevani.

Nato so predstavniki Urada za preprečevanje pranja denarja spregovorili o pričakovanih trendih v novi zakonodaji ter izzivih in prioritetah na področju PD/FT.  Prav tako so bile predstavljene novejše tipologije pranja denarja.

O ugotavljanju davčnih utaj in goljufijah v povezavi s pranjem denarja  je v nadaljevanju posveta bolj podrobno spregovoril Ivan Simič iz družbe Simič&Partnerji. Njemu je sledil Boris Horvat (Blockchain Think Tank Slovenia) na temo kriptovalut.

Zadnji del posveta je bil posvečen bančnim praksam na področju omejevalnih ukrepov (Tanja Remškar, Nova kreditna banka Maribor, in Tadeja Kokalj, SKB), izzivom video identifikacije (Borut Hrobat, CDE), nadzoru SWIFT transakcij (Tina Hrvatin, Banka Intesa SanPaolo) in kibernetskemu kriminalu (Tadej Nared, Fundacija Siceh). V živahni razpravi so navzoči izmenjali izkušnje in stališča v zvezi s predstavljenimi temami.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 5. junij 2019

 

Nazaj