Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost

Združenje bank Slovenije bo sodelovalo v Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah

 

Četrtek, 13. junij 2019: Združenja bank Slovenije se je odzvalo na pobudo družbe Deloitte in danes s partnerskimi organizacijami podpisalo skupno izjavo o sodelovanju v Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, ki bo potekal od 18. do 22. novembra in ki predstavlja pomembno globalno iniciativo za zagotavljanje naše skupne varnosti.

 

Izvrševanje finančnih transakcij je eno tistih področij, ki je izpostavljeno poskusom finančnih prevar. Proces globalizacije, ki prinaša vedno večjo prepletenost finančnih tokov ter hiter razvoj tehnologije in digitalizacija poslovnih procesov, ki omogoča vedno hitrejše izvrševanje transakcij iz enega konca z učinkom na drugem koncu sveta, nudita sicer velike priložnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje in široko paleto novih storitev, vendar pa so z razvojem tehnologije po drugi strani v zadnjih letih tudi kibernetski napadi pogostejši in bolj sofisticirani ter lahko ogrožajo tako fizične osebe kakor tudi podjetja. Kriminalne aktivnosti na različne tipe finančnih kanalov,  izkazujejo visoko stopnjo kreativnosti v identificiranju in oblikovanju novih tehnik ter metod napadov.

Hiter razvoj in sprememba tehnologije, ki jo prinaša digitalizacija, predstavljata nenehen izziv za vse deležnike, tako za industrijo, regulatorja, stroko in za stranke. Zato mora učinkovita strategija zagotavljanja varnosti temeljiti na treh stebrih, in sicer na regulativi, sodelovanju in zavedanju o tveganjih.

Ključno za obvladovanje izzivov in tveganj, predvsem tudi v procesu ozaveščanja, je čim tesnejše  sodelovanje vseh deležnikov, zato Združenje bank Slovenije močno podpira in sodeluje v iniciativah kot je tudi izvajanje programa ozaveščanja o prevarah v sodelovanju z vsemi relevantnimi deležniki v času Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah.

 

Združenje bank Slovenije
ljubljana, 13.6.2019

Nazaj