Sporočila in odgovori medijem - 2019

EMMI je od belgijskega organa za finančne storitve in trge prejel dovoljenje za upravljanje EURIBORja

 

Bruselj, 3. julij 2019: Evropski inštitut za denarne trge - EMMI je v skladu s 34. členom Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, ki ureja izdajo dovoljenja upravljavcu ter registracijo upravljavca, prejel dovoljenje belgijskega organa za finančne storitve in trge - FSMA za upravljanje EURIBORja. Da bi izpolnil zahteve uredbe in zagotovil celovitost ter zanesljivost EURIBORja, je EMMI v zadnjih letih, izvedel celovite reforme, okrepil okvir upravljanja in razvil novo hibridno metodologijo za določitev referenčne vrednosti EURIBORja.

Dodatne informacije o okviru upravljanja EURIBOR in hibridni metodologiji so na voljo na spletni strani EMMI.

 

Združenje bank Slovenije
ljubljana, 3. julij 2019

 

Nazaj