Sporočila in odgovori medijem - 2019

Novica

Izjava evropskih združenj bančnega sektorja v zvezi s prehodom na EURIBOR s prenovljeno metodologijo in prehodom EONIE na €STR

 

Evropski bančni sektor pozdravlja izjave Evropske komisije in ESMA glede prehoda na uporabo EURIBOR s prenovljeno metodologijo in prehoda iz EONIE na €STR.  Posebej z vidika predvidljivosti in varnosti pravnega prometa je pomembna izjava FSMA, da EURIBOR s prenovljeno metodologijo zagotavlja kontinuiteto referenčne obrestne mere v že sklenjenih pogodbah.  
 

Povezava na celotno sporočilo
 

Združenje bank Slovenije
Ljubbljana, 1. oktober 2019

Nazaj