Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost

Za namestnico predsednika Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije je bila imenovana Vojka Ravbar

 

Na včerajšnji oktobrski redni seji Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije je bila za namestnico predsednika Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije za mandatno obdobje do 30. aprila 2022 soglasno imenovana Vojka Ravbar, namestnica glavnega izvršnega direktorja SKB banke. Vojka Ravbar je svojo bančno pot začela leta 2000 v takratni SKB banki, kjer je od leta 2005 opravljala naloge izvršne direktorice in generalne sekretarke banke. Članica uprave banke je postala leta 2010 in junija zasedla mesto namestnice glavnega izvršnega direktorja banke in članice Upravnega odbora SKB banke. Poleg rednih nalog je v zadnjih letih aktivno delovala v Nadzornem svetu Združenja bank Slovenije.

Na isti seji je Nadzorni svet sprejel prenovljena Načela odgovornega kreditiranja gospodarskih družb, ki sicer nimajo zavezujoče narave, vendar predstavljajo primere  bančnih praks pri financiranju podjetij in s tem poleg regulatornih pravil pri odobravanju kreditov temelj ohranjanja stabilnosti bančnega sistema ter prispevek bančnega sektorja k uspešnosti slovenskega gospodarstva na sploh.

Nova načela v skladu s sodobnimi trendi na področju družbeno odgovornega in trajnostnega financiranja med drugim navajajo prizadevanja bank in hranilnic, članic Združenja bank Slovenije, da v svojo kreditno strategijo vključujejo podporo projektom, ki prispevajo k zmanjševanju energijske in ogljične intenzivnosti ter intenzivnosti odpadkov (npr. zelene naložbe, izboljšanje energetske učinkovitosti, poraba energije iz obnovljivih virov, spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo ipd.). S tem banke in hranilnice izražajo partnerski odnos pri izvajanju kohezijske politike in ostalih pobud na nacionalni, regionalni ali mednarodni ravni (kot npr. Pariški podnebni sporazum), ki naslavljajo globalno dogovorjene cilje ter izzive na področju trajnostnega razvoja. S tem banke in hranilnice kljub nezavezujoči naravi načel sporočajo, da lahko s ponujenimi storitvami podpirajo trajnostno prihodnost in s tem sprejemajo skupno odgovornost za oblikovanje ter zagotavljanje naše skupne prihodnosti.

V delu novele, ki se nanaša na namen in pogoje financiranja, pa je izpostavljen pomen upoštevanja vseh prevzetih pričakovanih tveganj, stroškov in angažiranega kapitala, temelječ na uporabi zanesljivih in preverjenih metodologij, realnih predpostavk ter kakovostnih vhodnih podatkov

Nadzorniki so na seji sprejeli tudi Splošno informacijo za potrošnike o politikah ravnanja bank in hranilnic v primeru, ko potrošnik zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino. S tem želijo banke in hranilnice kljub nezavezujoči naravi dokumenta potrošnike seznaniti s ključnimi informacijami, ki so pomembne za reševanje težav pri odplačevanju obveznosti iz hipotekarnih kreditnih pogodb za nepremičnine še pred nastankom zamud pri plačilih oz. takoj po tem, ko potrošnik sooči s težavami pri odplačilu kredita za nepremičnino.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 3. oktober 2019

 

Povezava na Načela odgovornega kreditiranja gospodarskih družb, 1.3

 

Nazaj