Sporočila in odgovori medijem - 2019

Obvestilo za javnost

Evropski mesec kibernetske varnosti: Pri rabi novih tehnologij smo najšibkejša točka uporabniki storitev in naprav

 

Ljubljana, 8. oktober 2019: V okviru Evropskega meseca kibernetske varnosti so se sestali predstavniki Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT in pooblaščenci za varovanje informacij bank ter hranilnic. Kampanja letos postavlja v ospredje potrebo po spremembi vedenja ter načine, kako lahko sami prepoznamo varnostna - kibernetska tveganja, ki jih prinašajo nove tehnologije.

 

Na tematskem srečanju so prisotni varnostni strokovnjaki bank ter hranilnic in SI-CERT opravili razpravo glede načinov, ki so jih pri kibernetskih napadih in njihovih poskusih v zadnjem času uporabili kibernetski napadalci. Pregled je pokazal, da je Slovenija lani beležila porast kibernetskih napadov na podjetja in da predvsem manjša ter srednje velika podjetja informacijski varnosti ne posvečajo dovolj pozornosti. SI-CERT je lansko leto obravnaval tri vrste napadov na podjetja: direktorske prevare, vrivanje v elektronsko poslovno  komunikacijo in okužbe z izsiljevalskimi virusi. Opazen je bil tudi porast socialnega inženiringa in spletnih prevar, ki so bile povezane s čustveno manipulacijo ter izsiljevanjem. V vseh primerih je bil namen prevarantov pridobiti finančna sredstva na kriminalen način.

V razpravi je bila med drugim izpostavljena pomembna ugotovitev in sicer, da je bilo predvsem zaradi dobrega medsebojnega sodelovanja med SI-CERT in bankami ter hranilnicami  preteklosti preprečeno veliko število zlorab in nelegalnih transakcij, s čimer so bili napadeni subjekti zavarovani pred finančnim oškodovanjem.

Znova je bila potrjena tudi ugotovitev, da smo pri rabi novih tehnologij najšibkejša točka ravno uporabniki storitev in naprav. Zato sta prenos znanja in obveščanje ključni aktivnosti na področju zaščite, ustreznega zavedanja o grožnjah in odziva nanje.

Na spletni strani Varni na internetu so podrobno opisane zlorabe in nasveti tako za posameznike kot podjetja, kako naj se zaščitijo pred kibernetskimi grožnjami, ki lahko povzročijo resno finančno škodo, izgubo ugleda in posla ter vrsto drugih nevšečnosti. V sklopu kampanje Evropski mesec kibervarnosti so dodane še nove izobraževalne vsebine, kako naj posamezniki poskrbijo za varnostne kopije, prepoznajo znake spletnih prevar ter previdno sklepajo poznanstva na družbenih omrežjih. Veliko nasvetov in informacij v skrbi za svoje stranke nudijo preko svojih spletnih strani tudi banke in hranilnice, svojo vlogo v procesu sodelovanja z relevantnimi institucijami ima tudi Združenje bank Slovenije.

Kibernetski napadi so namreč vedno bolj sofisticirani in njihovo reševanje zahteva kooperativno sodelovanje in povezovanje deležnikov, saj je v primeru napada najbolj pomembno hitro in učinkovito izmenjevanje informacij, v katero se po potrebi vključujejo tudi mednarodne organizacije ter  varnostni odzivni centri po Evropi.

 

Združenje bank Slovenije in SI-CERT
Ljubljana, 9. oktober 2019

 

Nazaj