Sporočila in odgovori medijem - 2019

Obvestilo za javnost

 Zahtevki za povračilo - letalske karte Adrie Airways 

 

Banke članice Združenja bank Slovenije izvajajo reklamacije na podlagi t. im. »chargeback« pravil kartičnih sistemov, po katerih je imetnik kartice upravičen zahtevati povračilo plačila s kartico v primeru, da storitev ni bila izvršena, oziroma, da blago ni bilo dostavljeno.
 

  • Letalske karte kupljene pri prodajalcu Adria Airways

Reklamacijo nakupa letalskih kart kupljenih pri prodajalcu Adria Airways, za destinacije, kjer leti niso bili izvedeni, banke obravnavajo za vse vrste kartic.  

Pri tem gre izpostaviti, da lahko potrošniki podajo zahtevek za povračilo pri svoji banki in ne zahtevka za povračilo denarja od svoje banke, kot je bilo napačno interpretirano v nekaterih medijih. Banka, izdajateljica kartice ne vrača denarja, temveč ga preko kartičnega sistema vrača banka pridobiteljica, lastnica prodajnega mesta, ki je denar za plačilo vozovnice po opravljeni transakciji prejela in ga je izplačala prodajalcu/trgovcu.
 

  • Letalske karte kupljene na drugih prodajnih mestih

V primeru nakupa letalskih vozovnic na drugih prodajnih mestih (turistične agencije ipd.) ne glede na to ali je prodajno mesto domače ali tuje, se morajo stranke najprej obrniti neposredno na prodajno mesto, kjer so vozovnice kupili ali rezervirali potovalni aranžma. Namreč, kjer je bilo plačilo opravljeno, je potrebno v primeru ne prejema naročenega, vložiti reklamacijo in poiskati način za poravnavo. Če tega ni moč doseči, se imetnik kartice lahko obrne na banko, ki mu je izdala kartico z namenom izvedbe postopka finančne reklamacije. 
 

  • Časovni roki glede finančnih reklamacij

Stranke morajo biti zelo pozorne, da finančno reklamacijo v skladu s pravili kartičnih shem  izvedejo pravočasno – najpozneje v 120 dneh od dneva predvidenega prejema storitev. V kolikor je let predviden v naslednjih mesecih ali npr. naslednjem letu, lahko stranka kadarkoli vloži finančno reklamacijo, vendar pa ne kasneje kot v 120 dneh od datuma leta, ki ni bil izveden. Skrajni rok za izvršitev finančne reklamacije za neizvedeni let je torej 120 koledarskih dni od dneva predvidenega prejema storitev in ne od odpovedi leta.

Stranke morajo v reklamaciji navesti datum leta, ki ni bil izveden, in druge podatke o njem, na primer destinacijo, število potnikov, številko leta itd. Priložiti morajo tudi vso morebitno pisno komunikacijo s prodajnim mestom o nakupu letalskih vozovnic in prošnjo za vračilo plačanega zneska, POS potrdilo, mesečni izpisek itd.
 

  • Letalske karte, plačane preko plačilnega naloga (preko spletne ali mobilne banke oziroma bančnega nakazila)

Na podlagi prvega odstavka 123. člena Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) uporabnik ne more preklicati plačilnega naloga potem, ko ga prejme plačnikov ponudnik plačilnih storitev. Tovrstnih reklamacij se posledično ne obravnava na isti način kot v primeru nakupa letalskih kart s plačilnimi karticami.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 15. oktober 2019

 

 

Nazaj