Sporočila in odgovori medijem - 2020

Novica

Evropska centralna banka je pričela objavljati Euro kratkoročno obrestno mero

 

14. januar 2020: Drugega oktobra 2019 je Evropska centralna banka začela objavljati Euro kratkoročno obrestno mero - €STR. Delovna skupina za euro risk-free rates (RG za Euro RFR) je s tem v zvezi priporočila prehod iz EONIA na €STR in prilagoditev EONIA metodologije na rekalibrirano metodologijo za sledenje €STR.

Metodologija EONIA se je spremenila 2. oktobra 2019; indeksirana je na novo referenčno obrestno mero čez noč, €STR plus fiksni pribitek v višini 8,5 bps, izračunano kot pretekli razmik med obema obrestnima merama.

Ta sprememba omogoča izračunavanje EONIA za prehodno obdobje do njene ukinitve, 3. januarja 2022.

Obe obrestni meri bosta ostali do konca leta 2021, tako da bodo pogodbeniki imeli čas, da svoje pogodbe (vsaj tiste, ki bodo zapadle po koncu leta 2021), sisteme in pravila prilagodijo kratkoročni obrestni meri €STR.

Na spletni strani Evropske centralne banke so na voljo sledeča gradiva:

 

Zdruežnje bank Slovenije
Ljubljana, 14. januar 2020

 

Nazaj