Sporočila in odgovori medijem - 2020

Sporočilo za javnost

Število novo odobrenih posojil je v novembru in decembru 2019 izrazito upadlo
 

Iz zbranih podatkov o številu novo odobrenih kreditov, ki so jih posredovale banke (podatke je posredovalo 10 bank), je razviden izrazit upad števila novo odobrenih kreditov v mesecih po uveljavitvi Sklepa o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva. Močno je upadlo tako število odobrenih potrošniških posojil, kakor tudi stanovanjskih posojil. Iz podatkov, ki jih je posredovalo 10 bank, je razvidno, da je v primerjavi s številom novo odobrenih potrošniških in stanovanjskih  kreditov v oktobru, v novembru odobrenih le 37,98 % potrošniških in 64,82 % stanovanjskih kreditov ter v decembru le 36,19 % potrošniških ter 57,02 % stanovanjskih kreditov.

 

Št. odobrenih kreditov

Oktober 2019

November 2019

December 2019

  • potrošniški

10.015

3.804

3.624

  • stanovanjski

1.424

923

812

Vir: posredovani podatki 10 bank
 

graf1
 

Tudi stanje potrošniških posojil močno upadlo

Močen upad je razviden tudi iz podatkov Banke Slovenije o gibanju mesečnih sprememb stanj posojil, kjer je po izrazitem povečanju v mesecu oktobru, ki je najverjetneje odraz povečanega povpraševanja zaradi najave makrobonitetnih ukrepov, vidno že v novembru močno znižanje stanj, posebej pri potrošniških posojilih, kjer je razvidno  že celo neto odplačilo (nominalno znižanje stanja).

graf2

Močen upad posebej potrošniških posojil pa je razviden tudi iz podatkov o mesečnih medletnih rasteh posojil.

graf3

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 20. januar 2020
 

Nazaj