Sporočila in odgovori medijem - 2020

Obvestilo za javnost

Uporabniki transakcijskih računov (osebnih računov) boste od bank in hranilnic prejeli letno informacijo o obračunanih nadomestilih

 

Banke in hranilnice so skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) dolžne vsaj enkrat letno (lahko tudi večkrat) svoje stranke seznaniti z obračunom nadomestil za storitve, ki so vezane na njihov osebni račun. Gre za zagotavljanje preglednosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi strank bank in hranilnic.

Banke in hranilnice vam bodo poslale informacijo o obračunanih nadomestilih na vašem osebnem računu za koledarsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019. Obračun boste prejeli na način, dogovorjen za prejemanje izpiskov oz. preko spletnih bank, preko elektronskega naslova, po pošti ali skupaj z mesečnim izpiskom. 

Obračun nadomestil bo vseboval vsa obračunana nadomestila za storitve, ki so vezane na osebni račun (vodenje računa, uporaba spletne banke, plačilne transakcije, trajni nalogi, SEPA direktne obremenitve, plačilne transakcije s kreditno kartico ali kartico z odloženim plačilom). Obliko in vsebino obračuna določa Izvedbena uredba komisije (EU) 2018/33)

V obračunu nadomestil morajo biti navedene naslednje informacije:

  1. obdobje obračuna,
  2. cena nadomestila na enoto za posamezno storitev, kolikokrat je bila posamezna storitev uporabljena ali cena paketa in kolikokrat je bilo nadomestilo za paket zaračunano ter dodatno nadomestilo, zaračunano za katero koli storitev, ki presega količino, vključeno v nadomestilo za paket,
  3. skupni znesek vseh zaračunanih nadomestil za posamezno storitev,
  4. višina obrestne mere za prekoračitev dovoljenega pozitivnega stanja na osebnem računu in skupni znesek obračunanih obresti,
  5. skupni znesek nadomestil, zaračunanih za vse storitve.

Zakonska določba, ki opredeljuje pripravo obračuna, je začela veljati 1. novembra 2018.


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 3. februar 2020

 

Nazaj