Sporočila in odgovori medijem - 2020

Sporočilo za javnost

Upad števila novo odobrenih posojil se je nadaljeval tudi v januarju 2020

 

Iz zbranih podatkov o številu novo odobrenih kreditov, ki so jih posredovale banke (podatke je posredovalo 13 bank), je razviden nadaljnji izrazit upad števila novo odobrenih kreditov v mesecih po uveljavitvi Sklepa o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva. Močno je upadlo tako število odobrenih potrošniških posojil, kakor tudi stanovanjskih posojil. Iz podatkov, ki jih je posredovalo 13 bank, je razvidno, da je v primerjavi s številom novo odobrenih potrošniških in stanovanjskih kreditov v septembru 2019 (ko stranke bank še niso bile seznanjene s Sklepom o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva), v januarju 2020 odobrenih le 58 odstotkov potrošniških ter 88 odstotkov stanovanjskih kreditov.
 

Število odobrenih kreditov

 

 

Sep. 2019

Okt. 2019

Nov. 2019

Dec. 2019

Jan. 2020

  • potrošniški

10.816

13.484

5.566

5.009

6.277

  • stanovanjski

1.154

1.701

1.160

984

1.019

Vir: Informacije bank, februar 2020

Metodološko pojasnilo: 20. 1. 2020 objavljeni podatki o številu novo odobrenih posojil za mesece od oktobra do vključno decembra 2019 se razlikujejo od sedaj objavljenih, ker tokratni podatki zajemajo za celotno objavljeno obdobje vzorec 13 bank, objava dne 20. 1. 2020 pa je zajemala podatke 10 bank.

 

Število novo odobrenih kreditov v obdobju od septembra 2019 do vključno januarja 2020

stKreditov

Vir: Informacije bank, februar 2020

Nadaljevanje upada kreditiranja prebivalstva je razvidno tudi iz podatkov Banke Slovenije o gibanju mesečnih stanj posojil. Iz zadnjih objavljenih mesečnih informacij izhaja, da je po izrazitem povečanju v mesecu oktobru 2019, ki je najverjetneje odraz povečanega povpraševanja zaradi najave makrobonitetnih ukrepov, vidno že v novembru močno znižanje stanj. Na področju potrošniških posojilih prihaja že do neto odplačil oziroma nominalnega znižanja stanja, ki se je v mesecu decembru 2019 še povečalo.

 

StKreditov2019_BS

Vir: Bilten Banke Slovenije, januar 2020

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 25. februar 2020

 

Nazaj