Sporočila in odgovori medijem - 2020

Novica

V razpravi glede odprtega bančništva je sodelovala tudi direktorica Združenja bank Slovenije 

 

Sreda, 4. marec 2020: Danes je v organizaciji Banke Slovenije potekala razprava o odprtem bančništvu, na kateri so po uvodnem nagovoru Simona Anka, direktorja oddelka Plačilni in poravnalni sistemi v Banki Slovenije in predsedujočega Nacionalnemu svetu za plačila, ter Holgerja Neuhausa, predstavnika Evropske centralne banke, sodelovali nekateri deležniki Nacionalnega sveta za plačila in sicer: Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije, Aleksander Kurtevski, direktor družbe Bankart, Nevenka Šubelj, predstavnica Trgovinske zbornice Slovenije, Marko Tretnjak, vodja oddelka za finančne storitve pri Zvezi potrošnikov Slovenije in Matjaž Čadež, ustanovitelj MBILLS.

 

Prisotni so se uvodoma v razpravi strinjali, da odprto bančništvo prinaša predvsem spremembo bančne prakse, ki poslej omogoča drugim ponudnikom plačilnih storitev dostop do potrošnikovih finančnih podatkov z uporabo programskih vmesnikov. Direktorica Združenja bank Slovenije je pri tem posebej opozorila na regulatorne obveznosti in izzive, s katerimi se banke in hranilnice soočajo v okviru izvajanja aktivnosti, povezanimi s področjem odprtega bančništva. Poudarila je, da bo razvoj plačilnih storitev zahteval okrepljeno sodelovanje bančnega okolja z nebančnimi ponudniki plačilnih storitev, hkrati pa bo treba velik poudarek posvetiti ozaveščanju javnosti, tako fizičnih kot pravnih oseb, glede novih, sodobnih finančnih storitev, ki jih odprto bančništvo prinaša.

 

sodobno ban

Z leve proti desni: Nevenka Šubelj, Marko Tretnjak, Aleksander Kurtevski, Stanislava Zadravec Caprirolo, Matjaž Čadež in Simon Anko.

Povezave na: 

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 4. marec 2020

 

Nazaj