Sporočila in odgovori medijem - 2020

Obvestilo za javnost

Banke in hranilnice poslujejo v razmerah koronavirusa v skladu s priporočili NIJZ

 

Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, poslujejo v razmerah prisotnosti koronavirusa normalno in v skladu z vsakokratnimi informacijami ter Navodili za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje - NIJZ.

Kot navaja NIJZ, »trenutna epidemiološka situacija ne narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju kot vsakdanjem življenju.«

Banke in hranilnice vsled preprečevanje okužb dihal oz. širjenja koronavirusa svoje zaposlene  ustrezno seznanjajo in opozarjajo na higienske ter ostale ukrepe, ki jih je potrebno izvajati. Ponekod so v bankah omejili službena potovanja, priporočili uporabo komuniciranja na daljavo preko video/tele konferenc in omejili udeležbo zaposlenih na sestankih, ki niso nujni. Banke in hranilnice tako izvajajo vse potrebne ukrepe, da se zagotovijo čim varnejši pogoji za poslovanje tako strank kot tudi delovanje svojih zaposlenih.

V primeru, da bi se  epidemiološka situacija zaostrila, bodo banke in hranilnice ravnale v skladu s sprejetimi načrti neprekinjenega poslovanja v izrednih razmerah, za zaposlene pa v primeru potrebe organizirale tudi delo na domu kot izhaja iz smernic, ki jih je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Navedeni varnostni ukrepi, kot jih priporoča NIJZ v gradivih, ki so objavljena na spletni strani, veljajo tudi za stranke bank. Ni odveč tudi vsakokraten premislek o potrebnosti odhoda na/v  prostore, kjer je velika množica ljudi, zato je v takem primeru potrebno odgovorno ravnanje kot ga priporoča NIJZ. V primeru, če smo oz. sumimo, da smo zboleli za koronavirusom, moramo nujno ostati doma in stopiti v stik z zdravnikom, ki bo ustrezno obravnaval naše stanje.

Ob tem naj še navedemo, da lahko stranke z banko oz. hranilnico poslujejo oddaljeno preko spletnih in mobilnih bank, uporabijo lahko možnost plačil s karticami, z banko ali hranilnico pa lahko komunicirajo preko elektronske banke, in kjer je to možno, tudi preko video klepeta. Na tak način se bodo stranke bank izognile nepotrebnim stikom na javnih prostorih.

Pomembno je, da vsi sledimo varnostnim napotkom NIJZ, da dosledno izvajamo higienska navodila in tako v izogib tveganjem poskrbimo za lastno varnost ter zdravje, s tem pa tudi za varnost in zdravje drugih.

Za navedeno si banke in hranilnice skrbno prizadevajo in si bodo tudi v prihodnje. Zaradi varnosti svojih strank ter zaposlenih budno spremljajo razmere in bodo o svojih morebitnih dodatnih varnostnih ukrepih ali napotkih svoje stranke tudi v bodoče sproti ustrezno obveščale.  
 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 11. marec 2020

 

Nazaj