Sporočila in odgovori medijem - 2020

Obvestilo za javnost

Večina bank in hranilnic posluje po nespremenjenem poslovnem času 

 

Petek, 13. marec 2020: Članice Združenja bank Slovenije, banke in hranilnice, v trenutnih razmerah širjenja koronavirusa večinoma poslujejo normalno in po nespremenjenem poslovnem času svojih poslovalnic. V kolikor pride do potrebe po dodatnih ukrepih ali do spremembe delovnega časa, banke in hranilnice spremembe nemudoma sporočijo svojim strankam preko svojih komunikcijskih kanalov.  


Banke in hranilnice imajo pripravljene tudi načrte neprekinjenega poslovanja v izrednih razmerah, ki jih  urejata standarda ISO/IEC 27001 in 17799 ter druga regulativa in načela dobre prakse. Načrti se pripravijo na podlagi analiz in vrednotenja tveganj za zagotovitev neprekinjenega delovanja. Cilji vsakega načrta neprekinjenega poslovanja so:

  • v razmerah motenj zagotoviti ustrezno raven storitev svojim strankam,
  • zagotoviti varnost tako strank kot zaposlenih,
  • preprečiti škodo strank in osebja institucije,
  • omejiti obseg škode in preprečiti stopnjevanje škodnih razmer,
  • omogočiti neprekinjeno poslovanje.

Banke in hranilnice imajo tako za primer zaostrene epidemiološke situacije pripravljene načrte za zagotavljanje dostopnosti storitev svojim strankam. Vsaka posamezna članica bo delovala po protokolu in v skladu z internim načrtom poslovanja, ki omogoča nemoteno delovanje vseh internih procesov v takih primerih. Članice sprejemajo ukrepe tudi sproti glede na razvoj situacije in v skladu s priporočili pristojnih institucij, s ciljem zaščite zdravja strank in zaposlenih.

Glede na trenutne razmere je poslovanje v tem trenutku zato največji možni meri preusmerjeno na spletno in mobilno poslovanje. Večino nujnih bančnih storitev lahko stranke opravljajo brez obiska poslovalnice. Strankam so na voljo tudi plačilne kartice za plačevanje na prodajnih mestih in na spletu, ki lahko praktično v celoti nadomestijo gotovino. Gotovino lahko stranke dvignejo na bankomatih širom po Sloveniji. Vsled navedenega banke in hranilnice svoje stranke redno pozivajo, da se lahko z uporabo sodobnih digitalnih poti izognejo nepotrebnim stikom v javnosti.

Ker so upokojenci skupina, ki najpogosteje obiskuje poslovalnice, so banke in hranilnice tudi zanje pripravile ukrepe. Vse, ki imajo odprt račun v banki oz. kartico in možnost, se preusmeri, da gotovino dvignejo na bankomatih, v primeru prihoda v poslovalnico pa je treba slediti smernicam NIJZ glede omejevanje prenosa okužbe (higiena rok, kašlja, razkuževanje poslovalnic), in v poslovalnico vstopiti posamično oz. ponekod tudi z poprejšnjo najavo prihoda v banko oz. hranilnico.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 13. marec 2020

 

 

Nazaj