Sporočila in odgovori medijem - 2020

Sporočilo za javnost

Seja skupščine Združenja bank Slovenije
 

Sreda, 15. april 2020: Danes je v Ljubljani potekala 39. seja skupščine Združenja bank Slovenije, katerega članice so banke, hranilnice in lizing družbe.


Skupščina Združenja je na današnji seji sprejela v članstvo novi članici in sicer DH Leasing d.o.o. ter VFS finančne storitve d.o.o. V nadaljevanju skupščine je bilo sprejeto še letno poročilo Združenja za leto 2019 in računovodski izkazi s poročilom revizorja za leto 2019. Nova namestnica člana nadzornega sveta Združenje bank Slovenije je z današnjim dnem postala Mojca Kovač iz UniCredit banke.

 

Povezava na Letno poročilo ZBS 2019

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 15. april 2019

Nazaj