Sporočila in odgovori medijem - 2020

Obvestilo

Za prejemke, ki predstavljajo nadomestilo plače po ZIUZEOP, je treba uporabiti kodo BENE  
 

Izplačevalce prejemkov obveščamo, da je treba glede na spremembo 92. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP, s katero so iz izvršbe izvzeti vsi prejemki, izplačani dolžniku na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe zaradi epidemije, razen prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače, za izplačila prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače po ZIUZEOP,  uporabiti kodo BENE. Glede ostalih izplačil pomoči po interventni zakonodaji pa velja še naprej koda FAND oziroma tako kot je zapisano v obvestilu za javnost z dne 17.4.2020.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 29. april 2020

 

Nazaj