Sporočila in odgovori medijem - 2020

Novica Ajpes

(Ne)poročanje podatkov o neporavnanih obveznostih (oznaka »R«) ob uveljavitvi ZIUZEOP in /(ne)transparentnost podatkov o poslovanju poslovnih subjektov
 

Objava Ajpes, 29. aprila 2020: Glede na sprejete določbe Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki je do 31. 5. 2020 odložil izvrševanje sklepov o izvršbi v postopkih, ki tečejo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in zadržal izvrševanje v postopkih davčne izvršbe, ki tečejo po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2; razen če gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal), vas seznanjamo, da ponudniki plačilnih storitev za komitente, za katere so zadržali izvrševanje sklepov in oznake R od 11. 4. 2020 ne poročajo, četudi neporavnane obveznosti, na podlagi sklepov o izvršbi, ki so bili izdani pred uveljavitvijo ZIUZEOP, še ostajajo in niso poplačane.

Vir: Spletna stran Ajpes 

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 29. april 2020

 

Nazaj