Sporočila in odgovori medijem - 2020

Stališča Odbora za dokumentarne bančne posle glede pogostih vprašanj v zvezi z garancijskim poslovanjem

 

Zaradi številnih vprašanj podjetij v zvezi z izvajanjem garancijskega poslovanja glede na Enotna pravila za garancije na poziv - EPGP 758, ki jih je Združenje bank Slovenije izdalo tudi v slovenskem jeziku, je strokovno delovno telo Združenja za dokumentarne bančne posle oblikovalo stališča v zvezi s pogostimi vprašanji, ki se nanašajo na garancijsko poslovanje v razmerah epidemije koronavirusne bolezni 19 (COVID-19). 
 

Stališča so na voljo na povezavi.
 

Zdrženje bank Slovenije
Ljubljana, 21. maj 2020
 


Enotna pravila za garancije na poziv - EPGP 758 v brošuri so sklop neodvisnih pravil za garancije na poziv, ki odsevajo mednarodno prakso z garancijami na poziv in na smotrn način uravnovešajo zakonite interese upravičenca, nalogodajalca in garanta. Priznavajo jih mednarodne organizacije in strokovna združenja, zakonodajalcem so za zgled pri pripravi nacionalne zakonodaje, banke in podjetja po vsem svetu pa jih dan za dnem uporabljajo pri svojem poslovanju. Pri Združenju bank smo oktobra 2019 pripravili ponatis brošure, v kateri smo v celoti na predlog stroke zamenjali poimenovanje "protigarancija" z uveljavljenim poimenovanjem "kontragarancija". 

Naročilnica
 

Nazaj