Sporočila in odgovori medijem - 2020

Policija opozarja na porast BEC spletnih goljufij
 

Ljubljana, 27. maj 2020: Policija je danes sporočila, da so poslovni subjekti in organizacije v Sloveniji v zadnjem obdobju ponovno tarča spletnih goljufov. Gre za t. i. BEC (Business Email Compromise) goljufije, za katere je značilno, da storilci prestrežejo elektronsko korespondenco poslovnih subjektov in v obstoječem ali novem poslovnem razmerju predrugačijo fakturo na način, da spremenijo številko bančnega računa. S tem zavedejo zaposlene pri poslovnih subjektih, da nakažejo sredstva na račune goljufov, misleč in v dobri veri, da so plačilo izvedli svojemu poslovnemu partnerju. 

Policija je v letu 2020 obravnavala 17 tovrstnih primerov, pri čemer je bila zabeležena materialna škoda v skupni višini več kot 700.000 evrov. Sicer policija v letu 2020 na splošno zaznava porast oškodovanj fizičnih in pravnih oseb iz naslova goljufij na spletu. V času od 1. januarja do 24. maja 2020 je bilo obravnavanih 150 kaznivih dejanj, kar v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2019, ko je bilo obravnavanih 79 kaznivih dejanj, predstavlja 90-odstotni porast. Prav tako je bila povzročena večja materialna škoda, ki v letu 2020 znaša že preko 1,3 milijona evrov, v enakem obdobju lani pa je znašala 0,6 milijona evrov.
 

Celotno sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani policije: Tuji poslovni partner spremenil številko bančnega računa? Pozor, lahko gre za goljufijo!, 
 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 27.5.2020

 

Nazaj