Sporočila in odgovori medijem - 2020

V prvih dveh mesecih 22.500 vlog za odlog plačil obveznosti kreditojemalcev

 

Ljubljana, 1. junij 2020: Banka Slovenije je danes sporočila, da so banke v prvih dveh mesecih veljave zakona prejele 22.500 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,4 % vseh kreditov. Veliko večino vlog so banke prejele v prvem mesecu veljave zakona. V drugem mesecu veljave zakona so se povečale predvsem vloge velikih podjetij (za 114), ki so tudi največ pripevale k povečanju skupnega zneska odloženih obveznosti (za 118 mio evrov).

Konec marca je stopil v veljavo Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK). Zakon omogoča odlog plačila kreditnih obveznosti podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam, nosilcem kmetijskega gospodarstva in tudi drugim fizičnim osebam. Zakon torej možnost prestrukturiranja kredita, ki je bil sicer na voljo kot predmet dogovora med bankami in kreditojemalcem, spreminja v obvezo. Takšna možnost je začasna in velja za vse, ki izkažejo težave zaradi izbruha krize.

 

  Število vlog za odlog plačila obveznosti Skupen znesek odloženih obveznosti v tisoč EUR
Mala in srednja podjetja 3.621 160.537
Mikro podjetja in samostojni podjetniki 3.867 77.035
Velika podjetja 268 113.722
Prebivalstvo* 14.702 34.227
Skupna vsota 22.458 385.521

Vir: Banka Slovenije.

 

Nazaj