Sporočila in odgovori medijem - 2020

Obvestilo za javnost

Banke so sklenile prva posojila z državno jamstveno shemo

 

Ljubljana, 17.7.2020: Banka Slovenije je danes sporočila, da so banke glede na zakon, ki je stopil v veljavo marca letos in ki omogoča odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, do sedaj prejele 23.100 vlog kreditojemalcev. Skupni obseg teh kreditov znaša 2.5 mrd evrov, znesek odloženih plačil za odobrene vloge pa 333 mio EUR. Kar tri četrtine vlog je bilo vloženih v prvem mesecu veljave zakona, nato se je njihovo število skladno z razmerami počasi stabiliziralo. Banke so večino vlog že odobrile.

Aprila je bil sprejet zakon, ki omogoča kreditiranje podjetij z jamstvom države. V Banki Slovenije ugotavljajo, da so banke sklenile prva posojila z državno jamstveno shemo (poročajo o treh poslih v vrednosti 16,5 mio evrov). Banke so namreč morale do 15. julija SID banki posredovati prvo mesečno prijavo dogovorjenih odlogov plačil obveznosti kreditojemalcev in prvo poročilo o kreditnih pogodbah, sklenjenih v mesecu marcu, aprilu, maju in juniju. Do tega dne znaša stanje porabljene poroštvene kvote za odloge 2,7 milijona evrov in za likvidnostna posojila (odobreni so bili trije krediti s strani treh bank) 16,5 milijona evrov. Oba interventna ukrepa poroštva veljata za odloge in kreditne pogodbe, sklenjene do 31. 12. 2020. SID banka bo na podlagi poročil bank na svoji spletni strani redno objavljala podatke o trenutni porabi poroštvene kvote.

 

Vir: Banka Slovenije

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 17. julij 2020

 

Nazaj