Sporočila in odgovori medijem - 2020

Novica

Znani so prvi podatki glede izdanih poroštev RS

 

Poroštvo RS po 65. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Na dan 20.07.2020 znaša višina izdanih poroštev RS za sklenjene odloge plačil kreditnih obveznosti po ZIUOPOK v povezavi s 65. členom ZIUZEOP 46.751.989,31 EUR.

Skladno s tretjim odstavkom 65. člena ZIUZEOP skupni znesek izdanih poroštev Republike Slovenije ne sme preseči 200 milijonov EUR.

Vir: SID banka

 

Poroštvo RS po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE)

Po stanju na dan 20.07.2020 od skupnega zneska glavnic kreditnih pogodb, sklenjenih v skladu z ZDLGPE in za katere velja poroštvo Republike Slovenije, v višini 2.000.000.000,00 EUR* (*po drugem odstavku 7. člena ZDLGPE) znaša:

  • vsota glavnic sklenjenih kreditov (porabljena kvota) v višini: 16.500.000,00 EUR,
  • vsota glavnic odobrenih kreditov (rezervirana kvota) v višini: 0,00 EUR.

Še razpoložljiva kvota znaša: 1.983.500.000,00 EUR.

Vir: SID banka 

 

Nazaj