Sporočila in odgovori medijem - 2020

Obvestilo za javnost

Pretvornik za pretvorbo eRačunov med standardom eSLOG 1.6 in 2.0

 

Evropski parlament in Svet sta 6. maja 2014 sprejela Direktivo 2014/55/EU o vzpostavitvi evropskega standarda za eRačun EN 16931. Evropski standard je bil v Uradnem listu Evropske unije objavljen 17. oktobra 2017.

Za uveljavitev evropskega standarda za eRačun v Sloveniji v javnem sektorju in gospodarstvu je bil vzpostavljen ukrep ROSE "Readiness Of Slovenian E-invoicing". Osnovni cilj ukrepa je bila nadgradnja standarda e-SLOG 1.6 na različico 2.0, ki je skladna z evropskim standardom. 

Nov nacionalni standard e-SLOG 2.0 se je pričel  uporabljati s 1.6.2019.  Od 1.10.2020 dalje se preneha uporabljati standard eSLOG 1.6, uporablja se samo standard e-SLOG 2.0.

V izogib morebitnim težavam zaradi trenutnih okoliščin in nepravočasne implementacije standarda e-SLOG 2.0, je Združenje bank Slovenije pripravilo pretvornik iz standarda e-SLOG 1.6 v e-SLOG 2.0 in obratno.

Pretvornik je od 1.9.2020 brezplačno dosegljiv na naslovu: https://www.pretvornik-eracun.si/ za vse izdajatelje in prejemnike e-računov pogodbeno vezane na banke in hranilnice. Na spletnem naslovu je objavljeno tudi Navodilo za uporabo pretvornika.

Za morebitna ugotovljena odstopanja od navodil pri uporabi pretvornika se lahko pisno obrnete na kontaktne osebe v pogodbeni banki.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 1. september 2020

 

Nazaj