Sporočila in odgovori medijem - 2020

Smernice priporočajo okvir za dogovorno izvensodno ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci

 

Glede na objave Združenja Frank in njihove pozive kreditojemalcem, želimo pri Združenju bank Slovenije ponovno izpostaviti, da so bile smernice pripravljene na podlagi izhodišč Ministrstva za finance.

Združenje bank Slovenije je namreč na svoji spletni strani objavilo Smernice za ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci, katerih potrošniška kreditna pogodba je nominirana v švicarskih frankih ali vsebuje valutno klavzulo v švicarskih frankih. Smernice priporočajo okvir za dogovorno izvensodno ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci, nanašajo pa se na potrošniške kredite v CHF, pri katerih kot upnik nastopa banka in ki niso odpovedani, odplačani, konvertirani, odstopljeni ali preneseni in jih niso najeli kreditojemalci, ki so v času sklenitve potrošniške kreditne pogodbe prejemali prihodke v CHF. Okvir smernic temelji na vsakokrat veljavni zakonodaji Republike Slovenije in objavljenih odločitvah Sodišča Evropske unije, pri tem se upošteva tudi sodno prakso Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Kreditojemalec, ki meni, da je upravičen do konverzije (če npr. banka v njegovem primeru ni upoštevala v trenutku sklenitve pogodbe veljavne zakonodaje glede pojasnilne dolžnosti ali pa da pogodba vsebuje nepošten pogodbeni pogoj), bo lahko podal banki zahtevo v zvezi z njegovim kreditom v CHF. Stroške konverzije v okviru teh smernic, ki vključujejo notarske stroške, sodne stroške vpisa v zemljiško knjigo in stroške izvajalca, nosi banka.

V primeru, da se torej izkaže, da je pogodba vsebovala nepoštene pogoje ali da pojasnilna dolžnost ni bila izpolnjena v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, smernice zagotavljajo rešitev s pozitivnimi finančnimi posledicami za kreditojemalca, vendar pa ob upoštevanju pravnega reda Slovenije in EU.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 10. september 2020

Nazaj