Sporočila in odgovori medijem - 2020

Sporočilo za javnost s posveta pravnikov v bankah

Bančni pravniki na virtualnem posvetu predvsem o novostih zakonodaje

 

Petek, 25. september 2020: Danes je preko video povezave potekal posvet pravnikov v bankah in hranilnicah, ki ga je organiziral Izobraževalni center Združenja bank Slovenije. Posvet ima že zelo dolgo tradicijo, na njem so vedno v ospredju aktualne teme. Posveta so se udeležili bančni pravniki iz različnih segmentov bančnega poslovanja iz številnih bank in hranilnic, ki poslujejo v Sloveniji. Udeleženci so pozorno prisluhnili predstavitvam, ki so jih podali predavatelji iz strokovnih, sodnih  in bančnih krogov.

Uvodoma je direktorica Združenja mag. Stanislava Zadravec Caprirolo v svojem nagovoru pozdravila udeležence posveta in izpostavila pomembno vlogo pravnikov v bankah, še posebej v sedanjih razmerah poslovanja v času Covid-19. Maša Grgurevič Alčin iz Deželne banke Slovenije, predsednica Odbora za pravna vprašanja pri Združenju bank Slovenije, je prav tako pozdravila  navzoče ter povzela teme letošnjega posveta in v nadaljevanju moderirala posvet.

Navzoči so prisluhnili različnim temam. Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju je predstavil doc. dr. Luka Tičar, izkušnje iz prakse je dodal Marko Jerič. Praktične probleme novega Družinskega zakonika je povzela prof. dr. Barbara Novak, Vladimir Balažic pa je spregovoril o dolžni skrbnosti banke pri zavarovanju s strani povezanih oseb in nedovoljenih posegih v vezane oblike kapitala. V nadaljevanju sta Bojan Šporar in mag. Gregor Pajek predstavila zavarovanja pri sindiciranih kreditih.

V drugem delu posveta sta prof. dr. Miha Juhart in prof. dr. Renato Vrenčur spregovorila o pričakovanih novostih Stanovanjskega zakona, možnostih pospešitve zemljiško knjižnih postopkov in novostih Stvarno pravnega zakonika.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 25. september 2020

 

Nazaj