Sporočila in odgovori medijem - 2020

Sporočilo za javnost

Združenje bank Slovenije predlaga sprejem dveh amandmajev k predlogu zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19

 

Združenje bank Slovenije je 6. oktobra 2020 na poslanske skupine in v vednost Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za finance ter Banki Slovenije poslalo pobudo za sprejem amandmaja na predlog zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, (t.i. petega protikoronskega svežnja), ki je bil sprejet na Vladi RS 29. septembra 2020.

Prvi odstavek 29. člena predloga zakona namreč določa, da bi se javno izkazovanje podatkov o posplošenih vrednostih nepremičnin, ki se izračunavajo na podlagi sistema množičnega vrednotenja nepremičnin pod skrbništvom Geodetske uprave Republike Slovenije in ki je na podlagi prvega protikoronskega svežnja (1. odst. 41. člena ZIUZEOP) že zaustavljeno do 1. januarja 2021, izvedlo z dodatnim večletnim zamikom. Glede na 1. odstavek 29. člena predloga zakona vsi podatki o posplošenih vrednostih nepremičnin in podatki o lastnostih nepremičnin z dnem uveljavitve tega zakona ne bodo več javni in dostopni tako lastnikom nepremičnin, kakor tudi vsem drugim zainteresiranim fizičnim in pravnim osebam, bankam, zavarovalnicam, občinam in državnim organom. Glede na zakonsko in regulatorno omogočeno ter tudi dejansko uporabo teh podatkov v številnih bančnih procesih, bi njihova neobjava bistveno okrnila učinkovitost procesov z vidika trajanja in stroškov, s tem pa tudi na poslabšanje uporabniške izkušnje komitentov bank.

Pobudo sta podprli tudi Gospodarska zbornica Slovenije in Slovensko nepremičninsko združenje FIABCI, saj bi po njunem mnenju uveljavitev predlagane določbe 29. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 predstavljala bistven korak nazaj v dostopnosti in uporabnosti podatkov o nepremičninah, ki so plod dolgoletnega dela ter prizadevanj številnih deležnikov.

Na Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora pa smo naslovili pobudo za sprejem amandmaja k 130. členu predloga zakona, v povezavi z 31. členom, s katerim bi predlagani ukrep veljal za nazaj in ne šele od uveljavitve zakona.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 8. oktober 2020

 

Nazaj