Sporočila in odgovori medijem - 2020

Sporočilo za javnost s posveta o izvajanju funkcije skladnosti v finančnem sektorju

Skladnost poslovanja in prehod v digitalno družbo

 

Petek, 9. oktober 2020: Danes je preko video povezave potekal posvet o izvajanju funkcije skladnosti v finančnem sektorju, ki ga je organiziral Izobraževalni center Združenja bank Slovenije. Posvet ima že zelo dolgo tradicijo, na njem so vedno v ospredju zanimive predstavitve, saj predstavlja pomemben forum za obravnavo aktualnih tem s področja skladnosti poslovanja. Posvet je tudi priložnost, da predstavniki bank in hranilnic razpravljajo neposredno s strokovnjaki s posamičnih področij o relevantnih vprašanjih.

Navzoči so prisluhnili različnim temam. V svojih uvodnih nagovorih so Gregor Strehovec, predsednik Odbora za skladnost poslovanja pri Združenju bank Slovenije iz SKB banke,  direktorica Združenja mag. Stanislava Zadravec Caprirolo in mag. Damijan Dolinar iz Sberbank banke pozdravili navzoče in skozi zanimive primere, v katerih so povezali skladnost poslovanja z izzivi digitalizacije, praktičnimi izkušnjami in trenutno epidemiološko situacijo glede na Covid-19, podali izhodišča za naslednje govorce.

V nadaljevanju je Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo, spregovorila o aktivnostih ministrstva na področju elektronske identitete in storitev zaupanja, Matjaž Titan, KDD d.o.o., je predstavil plan implementacije Poravnalnega sistema vrednostnih papirjev/CSDR v lokalnem prostoru, Matej Sironič, Informacijski pooblaščenec RS, pa je pojasnil pravice posameznikov in način njihovega uresničevanja glede na GDPR.

V zadnjem delu posveta je dr. Dan Podjed predstavil izredno zanimivo temo »Človek, tehnologija, etika«, pri kateri je izhajal iz tehnološkega razvoja ter čedalje večje vpetosti v digitalizacijo in robotizacijo, Andrijana Bergant, EISEP, pa je spregovorila o praksah zagotavljanja skladnosti poslovanja v Sloveniji.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 9. oktober 2020

Nazaj