Sporočila in odgovori medijem - 2020

Novica

Predstavitev investicijskega sklada pobude Tri morja (3SIIF)

 

Ljubljana, petek, 6. november 2020: SID banka je danes gostila mednarodno virtualno konferenco, na kateri je bil predstavljen Investicijski sklad pobude Tri morja (3SIIF). Sklad je namenjen spodbujanju razvojnih infrastrukturnih projektov v 12 državah na območju med Črnim, Baltskim in Jadranskim morjem.

 

3morja

Na dogodku so sodelujoče uvodoma nagovorili predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan, predstavniki Investicijskega sklada pobude 3 morij in Mednarodnega denarnega sklada.  

Ciljna velikost sklada znaša približno 5 mrd EUR, kar bi pomenilo možnost financiranja za več kot 100 mrd EUR investicij na projektih, povezanih z transportno, energetsko in digitalno infrastrukturo. Gre torej za spodbude večjih razsežnosti, kjer bo sklad financiral predvsem individualne projekte v skupnem znesku več kot 10 mio EUR.

Sklad se bo osredotočil predvsem v tržne projekte, prizadeval si bo za okrepitev sodelovanja v celotni regiji, z razširitvijo sodobnejše infrastrukture in obsega greenfield naložb pa bo prispeval tudi k okrepitvi gospodarskega razvoja držav treh morij.  

K sodelovanju v skladu so vabljena tudi slovenska podjetja, ki lahko na tak način sooblikujejo razvoj boljše transportne, energetske in digitalne infrastrukture na tem območju.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 6. november 2020

Nazaj