Sporočila in odgovori medijem - 2020

Izobraževalni program o preprečevanju prevar za mladostnike

 

Združenje bank Slovenije je v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, ki ga že tretje leto skupaj s partnerji organizira Deloitte Slovenija, v sredo, 18. novembra, izvedlo brezplačni izobraževalni program o preprečevanju prevar za mladostnike.

Dogodek je zagotovo svoj cilj izpolnil, to je, seznaniti in okrepiti zavedanje mladostnikov o potencialnih prevarah, ki nas lahko ogrožajo vsak dan na različnih področjih našega udejstvovanja. Direktorica Združenja bank Slovenije, mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, je zato posebej izpostavila, da je finančno opismenjevanje mladih eno izmed pomembnih poslanstev Združenja bank, ki ga bo Združenje v prihodnje postopno širilo tudi na druge starostne skupine, saj je zelo pomembno, da se tveganj zavedamo in sami izvajamo vse možne ukrepe, da se pred njimi zaščitimo. 

Na dogodku je bilo prisotnih več kot 70 mladih, v največjem številu so se ga udeležili učenci 8. in 9. razreda OŠ Dušana Muniha iz Mosta na Soči. Izvedeli so, da so med zlorabami zelo pogosta kriminalna dejanja, povezana s krajo osebnih podatkov, ki pa se največkrat zgodi ravno preko socialnih omrežjih. Kako ustvariti ustrezna identifikacijska gesla, na kaj biti pozoren pri nakupih preko spleta, kako ravnati v primeru zlorabe plačilne kartice, kako prepoznati ponarejen denar, so vprašanja, ki se dotikajo vseh nas in mladi so pozorno predavanjem pozorno prisluhnili. Osvojeno znanje so preverili tudi na kvizu. Za zaključek so se mladostniki seznanili še z zanimivimi informacijami o vlogi, pomenu in delovanju Evropske unije ter izvedeli nekaj o možnostih, ki jih prinašajo različni programi za mlade v okviru EU. 

Po zaključku dogodka so ravnatelj, mentorica in mladi povedali naslednje:

Ciril Makovec, ravnatelj: »Najprej hvala, da ste za naše učence organizirali res super dogodek. Teme so bile izbrane zelo dobro, saj so zelo aktualne in zanimive za mlade. Vse več je pasti, ki jih, brez poznavanja tega področja, z lahkoto spregledamo in smo kaj hitro tarča raznih prevarantov in goljufov. Finančno opismenjevanje mladih je res pomembno in mislim, da bi moralo najti mesto v naših učnih načrtih. Nadejamo se, da bomo z vami lahko sodelovali še naprej in tudi na tak način poskrbeli, da znanje pride do naših učencev.«

Agnes Kozorog, mentorica: Vsi, ki so spremljali, so bili navdušeni. Mislim, da je zelo pomembno, da otroke izobrazimo na področju varnega poslovanja in spletnega nakupovanja, saj se, predvsem tisti iz višjih razredov s tem pogosto srečujejo. In se bojim da tudi nasedejo, potem pa ne upajo nikomur povedati, ker jim je nerodno, ali se bojijo, da bodo kregani….Seveda kasneje redko kdo še sliši kaj na to temo, razen tistih, ki izberejo študijske smeri, ki se ukvarjajo z ekonomiko in bančništvom ali spletom. Pri pripravi na tekmovanje za Evropski denarni kviz z uporabo aplikacije Kahoot pa učenci prav uživajo. Škoda, da so razmere take, da se tega ni dalo izpeljati v živo, seveda verjamem, da bi otroci imeli še več od tega.

Nace: »Meni se je zdel dan dejavnosti zanimiv in uporaben. Najbolj mi je bilo všeč, ko je gospa govorila o ponarejenem denarju, zato, ker je to res uporabno v vsakdanjem življenju.«

Nina: »Ta dan se mi je zdel kar zanimiv, najboljši del pa je Primer prevar in varstvo mladih potrošnikov, ki nam ga je predavala Alina Meško. In to zato, ker nam je razlagala nekaj, s čimer se srečujemo vsak dan in nam je znano. Predavala nam je na zanimiv način. Zanimivo je bilo poslušati različne primere naročenih izdelkov z interneta in takšni zlorabi, pa tudi o lažnih klicih. Tudi kakšni različni kovanci in denar obstaja je bilo zelo zanimivo poslušati in kako preverimo, če je denar ponaredek. Vsa predavanja so bila zelo poučna in iz njih sem se naučila veliko novega (še posebej o kreditnih karticah in plačevanju na spletu).«

Nuša: "Predavanja ter kviz so se mi zdeli zanimivi in praktični (v vsakdanjem življenju). Najbolj sta me pritegnili predavanji o ponarejenem denarju in o prevarah na spletu oz. socialnih omrežjih.«

Beno: »Predavanja so se mi zdela zanimiva, še najbolj tisto o ponarejanju denarja in prepoznavanju ponaredkov. Izvedel sem tudi, kako pomembno je biti previden pri spletnem nakupovanju in nasploh pri brskanju po spletu. Upam, da bomo lahko v bližnji prihodnosti izvedli še kakšno podobno predavanje z manjšo spremembo - v živo in v skupnem prostoru.«

 

Program dogodka za mladostnike Preprečevanje prevar, 18. november 2020

Pozdravni nagovor
Ksenija Jaklin, Izobraževalni center Združenja bank Slovenije

Varnost bančnega poslovanje, spletne in druge prevare
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica, Združenje bank Slovenije

Varnost pri poslovanju z gotovino
Nives Kupic, Banka Slovenije

Primeri prevar in varstvo mladih potrošnikov
Alina Meško, Zveza potrošnikov Slovenije 

Z evropskim denarnim kvizom do znanja o prevarah
Ksenija JaklinZdruženje bank Slovenije

Predstavitev Hiše Evropske unije o možnostih za mlade v EU

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 18. november 2020

 

Nazaj