Sporočila in odgovori medijem - 2020

Izobraževalni program o preprečevanju prevar za mladostnike

 

Združenje bank Slovenije je v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, ki ga že tretje leto skupaj s partnerji organizira Deloitte Slovenija, v sredo, 18. novembra, izvedlo brezplačni izobraževalni program o preprečevanju prevar za mladostnike.

Dogodek je zagotovo svoj cilj izpolnil, to je, seznaniti in okrepiti zavedanje mladostnikov o potencialnih prevarah, ki nas lahko ogrožajo vsak dan na različnih področjih našega udejstvovanja. Direktorica Združenja bank Slovenije, mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, je zato posebej izpostavila, da je finančno opismenjevanje mladih eno izmed pomembnih poslanstev Združenja bank, ki ga bo Združenje v prihodnje postopno širilo tudi na druge starostne skupine, saj je zelo pomembno, da se tveganj zavedamo in sami izvajamo vse možne ukrepe, da se pred njimi zaščitimo. 

Na dogodku je bilo prisotnih več kot 70 mladih, v največjem številu so se ga udeležili učenci 8. in 9. razreda OŠ Dušana Muniha iz Mosta na Soči. Izvedeli so, da so med zlorabami zelo pogosta kriminalna dejanja, povezana s krajo osebnih podatkov, ki pa se največkrat zgodi ravno preko socialnih omrežjih. Kako ustvariti ustrezna identifikacijska gesla, na kaj biti pozoren pri nakupih preko spleta, kako ravnati v primeru zlorabe plačilne kartice, kako prepoznati ponarejen denar, so vprašanja, ki se dotikajo vseh nas in mladi so pozorno predavanjem pozorno prisluhnili. Osvojeno znanje so nato preverili še na kvizu. Za zaključek so se mladostniki seznanili še z zanimivimi informacijami o vlogi, pomenu in delovanju Evropske unije ter izvedeli nekaj o možnostih, ki jih prinašajo različni programi za mlade v okviru EU. 

 

Program dogodka za mladostnike Preprečevanje prevar, 18. november 2020

Pozdravni nagovor
Ksenija Jaklin, Izobraževalni center Združenja bank Slovenije

Varnost bančnega poslovanje, spletne in druge prevare
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica, Združenje bank Slovenije

Varnost pri poslovanju z gotovino
Nives Kupic, Banka Slovenije

Primeri prevar in varstvo mladih potrošnikov
Alina Meško, Zveza potrošnikov Slovenije 

Z evropskim denarnim kvizom do znanja o prevarah
Ksenija JaklinZdruženje bank Slovenije

Predstavitev Hiše Evropske unije o možnostih za mlade v EU

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 18. november 2020

 

Nazaj