Sporočila in odgovori medijem - 2020

Sporočilo za javnost

S 1. januarjem 2021 bodo uvedeni dodatni varnostni elementi pri plačevanju nakupov preko spleta

 

Zaradi uporabe novih tehnologij, ki omogočajo sodobne načine plačil, je v zadnjih letih prišlo do izjemne rasti spletnih in mobilnih plačil. Evropska unija je z Direktivo o plačilnih storitvah, ki smo jo prenesli tudi v naš pravni red, omogočila širitev konkurenčnosti in inovacij na tem področju, hkrati pa je sprejela ukrepe za večjo zaščito spletnih plačil. Direktiva med drugim narekuje, da se zaradi strožjih varnostnih zahtev do 1. januarja 2021 za preverjanje pristnosti imetnika kartice uvede t.im. močna avtentikacija (SCA) pri kartičnih plačilnih transakcijah z vsemi plačilnimi karticami, tako fizičnih kot tudi pravnih oseb.

Močna avtentikacija omogoča večjo zaščito potrošnikov in s tem zagotavlja varnejše spletno nakupovanje. Pri spletnih plačilih bo potrebna uporaba dveh od treh varnostnih elementov, ki so med seboj neodvisni in dokazujejo, da je plačnik resnični imetnik plačilne kartice.

Varnostni elementi močne avtentikacije so določeni z naslednjimi načeli:

  • nekaj, kar veste (geslo, koda PIN ali odgovor na varnostno vprašanje),
  • nekaj, kar imate (pametni telefon ali druga mobilna naprava),
  • nekaj, kar ste (prstni odtis, roženica, obraz, glas). 

Močna avtentikacija se bo izvajala vedno, ko boste izvršili plačilo preko spleta. Od 1. januarja 2021 pri nakupovanju na spletnih prodajnih mestih znotraj EU tako ne bo več zadostovalo potrjevanje z enkratnim geslom, prejetim preko SMS sporočila.

Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije si ob upoštevanju regulatornih zahtev in varnostnih standardov vselej prizadevajo tudi za dobro in prijazno uporabniško izkušnjo. Ker bodo rešitve in načini izvajanja močne avtentikacije pri bankah ter hranilnicah različni (npr. potrjevanje spletnih plačil preko mobilne denarnice, mobilne banke ali namenske aplikacije za potrjevanje spletnih plačil…), svetujemo, da se s spremembami pravočasno seznanite oziroma se za več informacij obrnete na svojo banko ali hranilnico.

Tako fizičnim kot pravnim osebam svetujemo, da pri opravljanju plačil s kartico, mobilnim telefonom, tablico in z gesli ravnate skrbno ter odgovorno, saj boste le-tako preprečili morebitno nepooblaščeno uporabo tretjim osebam.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 15. december 2020

 

Nazaj