Sporočila in odgovori medijem - 2021

Instant payment environment in Slovenia, EPC interview with Boris Bjelica, President of the Payment Services Committee at the Bank Association of Slovenia

Sepa takojšnja plačila so v Sloveniji v uporabi od novembra 2020, šest ponudnikov plačilnih storitev se je že vključilo v shemo za takojšnja plačila. Z Borisom Bjelico, predsednikom Odbora za plačilni promet pri Združenju bank Slovenije, se je glede izkušenj pri vzpostavitvi sheme za takojšnja plačila pogovarjala tiskovna predstavnica Evropskega plačilnega sveta. 

 

Nazaj