Sporočila in odgovori medijem - 2021

 

70letBV

Bančni vestnik praznuje častitljiv jubilej – 70 let 

Le malo je časopisov in revij v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo s takšno obletnico, še posebej pa bi lahko na prste prešteli strokovne revije, ki brez prekinitve izhajajo toliko let, in vsebine, povezane s to častitljivo obletnico, nas bodo v reviji spremljale vse letošnje leto. Bančni vestnik je nastal kot Obvestilo za strokovne potrebe bančnih delavcev, in sicer pri Narodni banki FLRJ, centrali za LR Slovenijo v Ljubljani. Po svoji zasnovi so bila Obvestila poluradni obveščevalec in svetovalec. Objavljala so novice o pomembnem dogajanju in novostih v bančništvu in dajala napotila, kako je treba urejati posamezna strokovna vprašanja. Revija je bila v vseh teh letih ogledalo vsakokratnega prostora in časa.

Nazaj