Sporočila in odgovori medijem - 2021

Novica

Trajnostno financiranje zahteva obsežne spremembe strategij in poslovnih procesov bank 

 

Na spletnem seminarju, ki ga je organizirala družba Ernst&Young na temo trenutnih in prihajajočih ESG trendov in predpisov v bančnem sektorju, vplivov na poslovanje bank in ključnih izzivov, tveganj in priložnosti, ki jih ti novi trendi prinašajo, sta Kristijan Hvala, vodja področja ekonomike bančnega poslovanja pri Združenju bank Slovenije in koordinator delovne skupine za trajnostno financiranje, ter Alenka Recelj Mercina, glavna koordinatorka trajnostnega razvoja v Novi Ljubljanski banki in članica delovne skupine za trajnostno financiranje pri Evropski bančni federaciji, predstavila aktivnosti združenja in njenih članic ter praktične izzive, s katerimi se banke in hranilnice trenutno soočajo na tem področju.

 

Kristijan Hvala je ob predstavitvi rezultatov dela odborov in delovnih skupin Združenja bank izpostavil predvsem pripravo smernic trajnostnega financiranja, ki so bile objavljene 9. julija, ter aktivnosti, ki trenutno potekajo, zlasti dopolnitev smernic upravljanja tveganj z vidiki ESG in dopolnitev obrazca o oceni vrednosti nepremičnin, s katerim bodo banke in hranilnice pridobile informacije o okoljskih in podnebnih vplivih pri novoocenjenih nepremičninah v portfelju kreditnih zavarovanj. Ob tem je poudaril zavezanost k nadaljnjemu proaktivnemu delovanju na tem področju, pomen krepitve odnosov in dialoga z ostalimi deležniki ter udejanjanja sinergij, ki jih lahko članice združenja dosežejo na poti trajnostne preobrazbe.

Alenka Recelj Mercina je predstavila praktične izzive, s katerimi se banke soočajo v postopku kompleksne in korenite transformacije svojih strategij ter poslovnih procesov. Predstavila je šest glavnih področij trajnostnega programa NLB Skupine ter zavezanost k ciljem, ki jih je banka prevzela s članstvom v programu UNEP FI. Opozorila je na zahtevnost, s katero se soočajo banke pri zbiranju in ustrezni obdelavi ESG podatkov, predvsem pri uvajanju Taksonomije EU v svoje poslovanje, kar bo v naslednjih letih korenito vplivalo tudi na spremembe v bančnih produktih, metodologijah in postopkih.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 13. oktober 2021

 

Nazaj