Sporočila v 2008

SPOROČILO ZA JAVNOST

Skupščina Leaseurope


V Madridu je konec tedna potekala skupščina Leaseurope – evropske federacije leasing združenj, ki zastopa 46 združenj iz 34 držav. Članice Leaseurope-a predstavljajo približno 93 % evropskega leasing trga. V letu 2007 so članice Leaseurope-a financirale za 340 milijard evrov novih naložb, kar je pomenilo približno 20 % delež v celotnem financiranju v Evropi.

Član federacije je tudi Odbor za lizing pri Združenju bank Slovenije, katerega sta na skupščini zastopala podpredsednik odbora Mitja Otorepec in Boris Bajt, vodja lizing področja pri ZBS.

Na skupščini je generalni direktor Tanguy van de Werve podal izčrpno poročilo o aktivnostih, ki jih je združenje opravilo v preteklem letu in prvem polletju tega leta na področjih delovanja federacije. Posebej je izpostavil navezovanje novih stikov in uveljavljanje prepoznavnosti ter reprezentativnosti Leaseurope pri različnih organih in organizacijah tako Evropske unije kot drugih, ter sestanke, ki so jih imeli s slovenskim Predsedstvom EU v prvi polovici letošnjega leta.

Tanguy van de Werve je posebej opozoril na pravočasno sodelovanje in odzive članic, saj federacija učinkovito opravlja svojo vlogo, kot je zastavljena v njenih dokumentih le, če dobi pravočasen odziv svojih članic glede izpostavljenih problemov s katerimi se ukvarja.

Skupščina je poleg rednih tem skupščine, kot so sprejem računovodskih izkazov za leto 2007 ter podelitev razrešnice revizorjem in direktorjem, obravnavala ter sprejela tudi nov statut federacije in interna pravila delovanja. Le ta bodo omogočala še učinkovitejše delovanje federacije.

Predstavljena je bila tudi nova strategija komuniciranja federacije. Ta vključuje med drugim tudi novo celovito in unificirano grafično podobo Leaseurope.

Boris Bajt
Vodja leasing področja ZBS

 

Ljubljana, 8.10.2008
 

Nazaj