Sporočila v 2008

Nadzorni svet ZBS podprl odločitev vlade RS in Banke Slovenije glede državne garancije za zavarovanje vlog, sporočilo za javnost z dne 9.10.2008

Nadzorni svet Združenja bank Slovenije je na svoji današnji redni seji obravnaval aktivnosti članic pri realizaciji projekta SISBON in projekta SEPA plačil, prerazporeditev sredstev znotraj finančnega načrta za leto 2008 in priporočila o standardih za kartično poslovanje in POS terminale. Člani Nadzornega Sveta so si izmenjali tudi informacije o dogodkih na denarnih in finančnih trgih in o ukrepih za reševanje kritičnih primerov v posameznih državah, še posebej v državah članicah Evropske unije.

Ob tej priliki je Nadzorni svet Združenja bank Slovenije izrazil podporo in strinjanje z odločitvami Vlade Republike Slovenije in Banke Slovenije, ki sta jih včeraj, dne 8. oktobra, sporočila javnosti minister za finance dr. Andrej Bajuk in guverner Banke Slovenije dr. Marko Kranjec v zvezi z državno garancijo za zavarovanje vlog v bankah na ozemlju Republike Slovenije brez omejitve zneskov.

Izjava, ki ugotavlja, da banke in hranilnice v Sloveniji zaenkrat ne čutijo posledic dogajanj v globalnem in evropskem okolju ter da so depoziti in hranilne vloge fizičnih oseb v domačih bančnih ustanovah in hranilnicah v celoti varni, bo ohranila in zagotovila dodatno stabilnost ter konkurenčnost slovenskega bančnega sektorja v primerjavi z ostalimi svetovnimi.

Direktor Združenja bank Slovenije
Dušan Hočevar

Ljubljana, 9. 10. 2008

Nazaj