Sporočila v 2008

Letošnji tradicionalni Dnevi slovenskih bančnikov bodo potekali v Portorožu, v Grand Hotelu Bernardin. Drugi dan srečanja, v petek, 14. novembra, je srečanje odprto za medije in sicer od 9. do 14. ure, ko se bo odvijal glavni del posveta, ki bo namenjen analizi vzrokov, posledic in možnih rešitev sedanje globalne finančne krize v svetu.

Nosilci referatov in zaokroženih vsebinskih tem o finančni stabilnosti v Sloveniji, bančni regulativi Evropske unije, bančni superviziji in konkurenčni sposobnosti bank v naši državi bodo predstavniki Banke Slovenije, Ministrstva za finance, Evropske bančne federacije, Odbora evropskih bančnih nadzornikov in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj.

Po okrogli mizi, na kateri bodo sodelovali predstavniki slovenskih bank ter povabljeni gostje in ki bo posvečena možnostim pridobivanja novih virov financiranja, vplivu turbulenc na mednarodnih finančnih trgih na poslovanje bank, hipotekarnem financiranju in procesih dokapitalizacije, bo organizirana tudi novinarska konferenca.

 
Ljubljana, 12. novembra 2008                                                      
                                                                                                              Dušan Hočevar

Direktor

Združenje bank Slovenije

Nazaj