Sporočila v 2008

15. maja je v Ljubljani potekala 17. redna seja skupščine Združenja bank Slovenije. V uvodni besedi je o vlogi Združenja bank Slovenije spregovoril predsednik nadzornega sveta Marjan Kramar in posebej povdaril, da Združenje kot cehovska organizacija zagotovo ima svoje mesto ter vlogo, pri čemer sta bistveni sposobnost prilagajanja nenehnim spremembam in proaktiven odziv nanje. Članice Združenja so tiste, ki morajo poskrbeti, da bo Združenje po kadrovski, vsebinski in strokovni plati vlogo prilagajanja tudi sposobno odigrati. Projekt projekt uvedbe evra, ki so ga banke v Sloveniji izpeljale z odliko, je pokazal, da je vse pomembnejši projektni pristop k reševanju problemov. To potrjuje tudi SEPA, ki tak projekten pristop zahteva. Eno temeljnih poslanstev Združenja je tudi razmerje do zakonodajno-regulativnih organov v državi. Združenje mora biti strokovno sposobno plasirati tiste pobude in predloge, ki so v skupnem interesu članic. Izpostavil je še vlogo Združenja na področju komuniciranja s poslovnim okoljem članic; tako z občani kot tudi z drugimi strankami, ki bo v prihodnosti še pomembnješa in ji je bo potrebno posvetiti ustrezno pozornost.

Guverner Banke Slovenije dr. Marko Kranjec je povedal, da se je v preteklosti odnos Banke Slovenije do Združenja okrepil, saj je Združenje pomemben partner tako regulatorju kot tudi zakonodajalcu. Povdaril je, da je potrebno posvetiti posebno pozornost razmerju do občanov, saj so zadovoljni komitenti zelo pomemben kapital banke, včasih celo bolj pomemben od pravega kapitala. Zato pričakuje, da bo Združenje pri tem odigralo svojo vlogo in uvedlo stadarde komunikacije z občani. Članicam ZBS je čestital za uvedbo sistema SISBON, ki ga Banka Slovenije podpira. Banka Slovenije tudi pričakuje, da bodo banke projekt SEPA podprle ne samo v tehničnem, ampak tudi vsebinskem smislu.

Na skupščini so bile v članstvo Združenja sprejete Zveza bank iz Celovca, Probanka Leasing, UniCredit Leasing in Porsche Leasing, Debis AC Leasing pa se je preimenoval v Daimler AC Leasing.

Skupščina Združenja je imenovala tudi nekatere nove člane Nadzornega sveta Združenja; namesto člana Zlatka Kavčiča je s 1. 6. 2008 imenovala Gorazd Trčka iz Gorenjske banke Kranj. Antona Romiha bo s 1. 7. 2008 nadomestil Andrej Potočnik. Skupščina Združenja je razrešila tudi Boža Štora in Antona Adama in za novo članico Nadzornega sveta imenovala Romano Pajenk, za njeno namestnico pa Milano Lah, obe iz Probanke. Nov namestnik člana NS je iz Nove Ljubljanske banke postal Miran Vičič, iz Deželne banke Slovenije pa Darko Torkar. Skupščina Združenja je s 1. 6. 2008 imenovala tudi novega namestnika predsednika nadzornega sveta Matjaža Kovačiča iz Nove Kreditne banke Maribor Ob koncu seje so se bančniki posebej zahvalili Zlatku Kavčiču za njegovo dolgoletno sodelovanje in prispevek pri delu Združenja bank Slovenije.

Odnosi z javnostmi
Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 15. maj 2008

Nazaj