Sporočila v 2008

Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije je tudi v lanskem letu nadaljeval z zunaj sodnim reševanjem sporov med bančnimi komitenti in bankami. Čeprav se število spornih zadev zmanjšuje že štiri leta, je delo tega organa koristno zaradi zaščite potrošnikov. Tudi v letu 2007 je svet sprejel sedem odločitev v korist bančnih strank in devet v prid poslovne banke. Pozitivno je bilo, da so stranke in banka sklenile tri poravnave, v nekaterih primerih pa niso bili izpolnjeni pogoji za začetek postopka.

Kot je razvidno iz Poročila o delu poravnalnega sveta za leto 2007 je prišlo do pritožb strank predvsem zaradi spornega modrega varčevanja, obračuna in izplačila obresti na depozit, zapletov pri plačevanju kreditnih obrokov, zlorabe kartice, zlorabe instrumenta western union, vdora v elektronsko poslovanje, neupravičene bremenitve TRR in podobno. Poravnalni svet je sporne zadeve obravnaval in sprejel ustrezne odločitve v prid strankam ali pa tudi ne. V zvezi z modrim varčevanjem je sklenil, da mora banka strankam izplačati obresti v skladu z sklenjeno pogodbo. Pri odločanju o plačilnem instrumentu western union pa je svet ugotovil, da so stranke nasedale premetenim prodajalcem v tujini, ki so jim z računa takoj pobrali nakazani denar. Strinjal se je, da bi morale banke svoje stranke opozoriti, da gre za nevaren instrument, ki ga je možno na lahek način zlorabiti. Kljub priporočilu bankam, naj strankam povrnejo ta denar, slednje tega niso naredile. Stranke imajo sedaj možnost, da poiščejo pravico na sodišču.

V zvezi z zlorabami kartic je svet priporočil bankam, naj pregledajo sklenjene pogodbe s prodajnimi mesti in uveljavijo pogodbena določila o odgovornosti teh mest.

Poravnalni svet letos nadaljuje s svojim delom, ki ima za cilj doseči poravnavo med stranko in banko v primeru spornih zadev. Ker pa do poravnav praviloma pride zelo redko, mora ta organ sprejemati odločitve in priporočila. Bančni komitenti so dolžni iskati rešitev najprej v internem bančnem postopku, nato pa se lahko v razumnem roku pritožijo zoper odločitev banke.

Na področju opravljanja plačilnega prometa za pravne osebe lani ni prišlo do pritožb. Delo Poravnalnega sveta bo torej še naprej osredotočeno na urejanje razmerij med strankami fizičnimi osebami in bankami. Banke so svet obvestile, da bodo priporočila tega organa načeloma spoštovale in da o možnosti pritožbe na svet sproti obveščajo svoje stranke.

Služba za odnose z javnostmi
Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 7. april 2008

Nazaj