Sporočila v 2008

Dne 22. 2. 2008 je v Ljubljani potekal sestanek izvršnega odbora Evropske bančne federacije. Sestanka so se udeležili direktorji oziroma generalni sekretarji vseh evropskih bančnih združenj, gostitelj sestanka pa je bilo Združenje bank Slovenije.

Goste iz Evrope je pozdravil predsednik Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije, g. Marjan Kramar.

Goste je nagovoril tudi minister za finance, dr. Andrej Bajuk in predstavil slovenske prioritete na področju finančnih storitev v času slovenskega predsedovanja evropskemu Svetu.

Ljubljana, 22. januar 2008

Nazaj