Arhiv 2007

Enotno območje plačil v evrih – SEPA (Single Euro Payments Area) bo okolje, kjer bodo lahko občani, poslovni subjekti in drugi uporabniki plačilnih storitev v bankah izvajali in prejemali plačila v evrih, ne glede na to, ali se takšno plačilo izvaja znotraj posamezne države ali med državami območja SEPA. Tovrstna plačila se bodo izvrševala pod enakimi osnovnimi pogoji, pravicami in obveznostmi ter poslovnimi običaji, ne glede na geografsko območje, državo nalogodajalca oziroma prejemnika plačila v okviru SEPA. Območje SEPA vključuje 13 držav evroobmočja, 14 preostalih držav EU, Islandijo, Norveško, Liechtenstein, Švico in devet območij, ki sodijo pod upravo držav EU.

Pravila in standardi SEPA (sheme) ne pomenijo le izboljšanja učinkovitosti in standardizacije čezmejnega plačilnega prometa, temveč posegajo tudi na področje plačilnega prometa v evrih znotraj nacionalnih meja.

Uveljavitev plačilnih shem SEPA pomeni enake osnove in standarde ter postopke izvršitve, ne glede na to, v kateri državi, znotraj območja SEPA, ima stranka transakcijski račun, oziroma preko katerega izvajalca opravlja plačilni promet. S tem bo mogoča uveljavitev pogojev za večjo učinkovitost in konkurenčnost med bankami na področju opravljanja storitev plačilnega prometa.

Kreditno plačilo SEPA je plačilni instrument, ki se izvaja v evrih, med strankami s transakcijskimi računi pri bankah na območju SEPA. Višina zneska plačila ni omejena, lahko pa znesek omeji nalogodajalčeva banka. Plačila so lahko individualna ali množična.

Direktna obremenitev SEPA je plačilni instrument, ki se izvaja v evrih med udeleženci, ki imajo račune pri bankah v območju SEPA in so pristopili k shemi SEPA za direktne obremenitve. Namenjena je enkratnim plačilom v breme večjega števila dolžnikov in plačevanju ponavljajočih se obveznosti večjega števila dolžnikov. Znesek in namen plačila posamezne direktne obremenitve nista omejena.

Zahteve v kartičnem poslovanju SEPA se nanašajo na nova razmerja in odnose, ki jih predstavlja nova tehnologija EMV (kartice s čipom), ki nudi novost glede varnosti kartic in naj bi polno zaživela 1. januarja 2011.

Imetniki kartic lahko izbirajo med različnimi konkurenčnimi kartičnimi shemami pod enakimi pogoji. Trgovcem s prodajnimi mesti mora biti omogočena svobodna izbira posamezne kartične sheme SEPA. Vsaka kartična shema mora uveljaviti enotne medbančne provizije.

Tudi na področju gotovinskega poslovanja bodo oblikovana enotna pravila in najboljše prakse za distribucijo in recikliranje gotovine. Zagotovila naj bi preprosto in varno uporabo gotovine.

Nacionalni program SEPA na področju standardov zahteva uporabo SEPA UNIFI (ISO-20022) XML standard za kreditna plačila in za direktne obremenitve na medbančni ravni. O tem, kako pa bodo te prilagoditve potekale na ravni stranka – banka pa bodo banke sproti obveščale svoje stranke.

Predvideni termini uvajanja posamezne storitve:

SEPA storitve

Kreditna plačila na voljo strankam

Direktne obremenitve na voljo strankam

Kartično poslovanje na voljo strankam

od 28.01.2008 dalje

jeseni 2009

od 01.01.2011 dalje

Migracija bo potekala postopoma, z uporabo

obstoječih in novih plačilnih instrumentov. Kritična masa naj bi bila dosežena do konca leta 2010.

Po 2011. letu bodo predvidoma v uporabi samo kartice, usklajene  s kartičnim okvirom SEPA

Bliža se prvi mejni datum, 28. januar 2008, ko bodo nekatere banke na območju SEPA ponudile kreditna plačila SEPA za prenose sredstev med bankami, ki se bodo vključile v SEPA.

Proces pristopanja slovenskih bank in hranilnic v okolje SEPA poteka pospešeno. Predvidevamo, da se jih bo vključilo 21, pristopno izjavo pa je doslej vložilo dvanajst bank.

Ljubljana, 28. 11. 2007

Nazaj