Arhiv 2007

Uredba 1781/2006

15. novembra 2006 je bila sprejeta Uredba (ES) 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose sredstev (v nadaljevanju: uredba), 15. decembra 2007 pa bodo uveljavljene tudi sankcije za njene kršitve. Uredba zahteva, da morajo vse elektronske prenose denarnih sredstev (razen v primerih dopustnih odstopanj) spremljati podatki o plačniku, ki omogočajo enolično identifikacijo in možnost sledenja plačniku pri aktivnostih, povezanih s preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorističnih aktivnosti.

Ti podatki obsegajo ime, naslov in številko računa ali ustrezne nadomestne podatke (npr. številka osebnega dokumenta), pri prenosih znotraj Evropske skupnosti pa zadostuje številka računa, če plačnik plačuje z računa. Plačnik mora izvajalcu plačilnega prometa te podatke zagotoviti, pri plačilih nad 1.000 € pa mora izvajalec te podatke tudi preveriti, zato se bo plačnik tudi pri plačilih z gotovino nad 1.000 € dolžan identificirati z osebnim dokumentom. Podatki o plačniku bodo skupaj s plačilom preneseni prejemnikovemu izvajalcu plačilnega prometa, ki jih bo dolžan hraniti pet let in na zahtevo posredovati pristojnim organom.

Pri plačilih s posebnimi položnicami obstoječi sistem izmenjave podatkov ne omogoča prenosa podatkov o plačniku skupaj s plačilom. Medtem ko uredba dopušča odstopanje za tovrstna plačila do zneska 1000 € in bo to odstopanje v Sloveniji (s posebno uredbo Vlade RS) tudi izvedeno, pa te možnosti za višje zneske ni. Zato bodo banke, pošte (po pooblastilu) in hranilnice vse posebne položnice, ki glasijo na znesek nad 1.000 €, obdelale kot plačilni nalog, vključno s podatki, pridobljenimi od plačnika v postopku identifikacije.

Sporočilo v pdf

Ljubljana, 9. 11. 2007

Nazaj