Arhiv 2007

Slovenske banke, ki so podpisnice Dogovora o načinu poslovanja s plačilnimi instrumenti: posebno položnico, posebno nakaznico, direktno obremenitvijo, direktno odobritvijo in trajnim nalogom, bodo spremenile mejni znesek, do katerega lahko izdajatelji izdajo posebno položnico (obrazec PP 02), iz sedanjega zneska 50.000 € na novega 1.000 €.

Spremembo narekuje izvajanje Uredbe 1781/2006/ES – Evropskega parlamenta in sveta (z dne 15. 11. 2006), ki zahteva, da se pri plačilih nad 1.000 € skupaj s podatki o izvršeni transakciji prenesejo tudi podatki o dejanskem plačniku, in ki tudi predvideva visoke kazni za neizvajanje njenih določil. Ker instrument posebne položnice nekaterih podatkov ne vsebuje, je bila sprejeta odločitev o spremembi mejnega zneska z namenom ohranitve obstoječih standardov in načina izmenjave podatkov, ki velja za izdajatelje in banke.

Sprememba prične veljati s 1. decembrom 2007, zato Združenje bank Slovenije obvešča vse izdajatelje posebnih položnic, da banke po tem datumu posebnih položnic, ki bodo izdane na znesek višji od 1.000 €, ne bodo smele obdelati kot instrument posebne položnice, temveč kot navaden plačilni nalog.

Ljubljana, 8. oktober 2007

Nazaj