Arhiv 2007

V Ljubljani je potekala delavnica Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije o hipotekarnem kreditiranju in hipotekarni obveznici, ki so se je udeležili številni udeleženci bank članic združenja, predstavniki Banke Slovenije, Ministrstva za finance in gostje iz tujine. Kot je uvodoma poudaril finančni minister dr. Andrej Bajuk, smo lani sicer sprejeli Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici, s katerim se je želelo spodbuditi razvoj hipotekarnega bančništva pri nas, zgodilo pa se je bolj malo ali skoraj nič. Pokazalo se je, da vidijo v bankah na poti k razvoju hipotekarnega kreditiranja številne ovire, predvsem jih moti neurejenost zemljiške knjige, nedorečena metodologija vrednotenja nepremičnin, premajhno število pooblaščenih cenilcev vrednotenja nepremičnin, premajhna odzivnost sodišč pri izvršbah in relativno visoki zagonski stroški.

V razpravah domačih in tujih poznavalcev hipotekarnega bančništva se je pokazalo, da je slednje v razvitih državah Evropske unije zelo razvito, Slovenija pa je po deležu hipotekarnih kreditov v BDP med najslabšimi v Evropi. Očitno je, da je slovenski kapitalski trg precej nerazvit, da je konkurenca na tem trgu šibka, da je domača zakonodaja nedorečena in da visoka likvidnost domačih bank le-teh ne spodbuja k hipotekarnemu kreditiranju bančnih komitentov. Predstavniki bank so v razpravi poudarjali, da bo treba čimprej vzpostaviti register nepremičnin in poskrbeti za ustrezen kreditni portfelj kot podlago za hipotekarno kreditiranje.

Predstavnik Danske je na posvetu povedal, da je tej relativno majhni državi uspelo doseči uspešen razvoj hipotekarnega bančništva. Zato se tudi slovenskim bankam ponujajo možnosti za doseganje tega privlačnega cilja: hipotekarno kreditiranje bo namreč bankam preko izdajanja hipotekarnih obveznic omogočalo še večjo likvidnost, večje neobrestne dohodke, relativno bolj varne naložbe in večji donos na kapital. Možen koncept modela hipotekarnega kreditiranja za našo državo so sicer pripravili v SID banki, v bližnji prihodnosti pa se bo pokazalo, ali nam ga bo uspelo v praksi učinkovito udejanjiti.

22. junij 2007

Nazaj