Arhiv 2007

Banke in hranilnice ter poštne enote (ki opravljajo storitve za PBS d.d.) v Sloveniji bodo v petek, 6. 4. 2007 opravljale le interni plačilni promet (to je izvršitev plačilnih nalogov v okviru posamezne banke), vse druge plačilne naloge in posebne položnice prejete tega dne in med ostalimi dnevi velikonočnih praznikov, pa bodo izvršile prvi naslednji delovni dan, to je v torek 10. 4. 2007.

Dne 6. aprila 2007 (Veliki petek) je v večini držav Evropske unije nedelovni dan sistema TARGET, zato skladno z odločitvijo nemške centralne banke (Deutsche Bundes Bank) plačilni sistem RTGS+ ta dan ne bo posloval.

Slovenske poslovne banke in hranilnice od 1. 1. 2007 dalje (prevzem evro valute) uporabljajo plačilni sistem RTGS+ kot domači poravnalni sistem za plačila velikih vrednosti in nujnih plačil, zato posledično tega dne ne bodo operativni tudi ostali klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnalni sistem; možna bodo le interna plačila v okviru posamezne poslovne banke oz. hranilnice.

Banke in hranilnice bodo 6. aprila 2007 poleg internega plačilnega prometa opravljale mednarodni plačilni promet preko korespondenčne mreže, v skladu z njihovimi urniki za praznike.

Ker je praznik v večini držav EU in v Sloveniji tudi 9. 4. 2007 (Veliki ponedeljek), bo za slovenske banke, hranilnice in za komitente prvi naslednji delovni dan, ko bodo banke izvajale plačilni promet v polnem obsegu, torek 10. 4. 2007.

Ljubljana, 23. marec 2007

Nazaj