Arhiv 2007

Kartico je treba razumeti enako kot denar, zato je z njo treba ravnati tako kot z drugimi vrednimi stvarmi.

Nekaj najosnovnejših pravil za varno poslovanje s karticami:

 1. Splošno
  • Ko prejmete kartico, jo takoj podpišite, saj je veljavna le podpisana kartica. S svojim podpisom na kartici zmanjšate možnost zlorabe. Staro, neveljavno ali preklicano kartico uničite – razrežite.
  • Kartice ne hranite na soncu ali blizu drugih toplotnih virov, elektromagnetnega sevanja in drugih škodljivih virov.
  • S kartico ravnajte skrbno, imejte jo vedno pri sebi in je ne puščajte v avtu, garderobi… Kadar plačujete s kartico, je nikoli ne izpustite izpred oči.
  • Osebno številko za kartico si takoj po prejemu zapomnite in uničite ovojnico, v kateri ste jo prejeli.
  • Če si osebne številke ne morete zapomniti, zapisane ne nosite skupaj s kartico. Tudi doma osebna številka ne sme biti shranjena skupaj s kartico.
  • Kartica je osebna, nihče drug razen vas z njo ne sme opravljati nobenih storitev.

   
 2. Nakupovanje s kartico
  • Osebna številka (PIN) je namenjena dvigovanju gotovine na bančnih avtomatih in za nakupovanje. Številka kartice, še posebej pa njej pripadajoči podatki: PIN, datum veljavnosti, CVC2 koda (trimestna številka, zapisana na podpisnem traku na hrbtni strani kartice) so tajni in unikatni, zato jih ne povejte vsakomur, ki vas povpraša po teh podatkih.
  • Svetujemo vam, da pred podpisom potrdila (slipa) preverite znesek plačila, ki ga potrjujete s podpisom.
  • Potrdila o že opravljenih nakupih ponavadi vsebujejo dovolj podatkov o kartici, zato stara potrdila uničite, da druga oseba z njih ne bi mogla razbrati pomembnih podatkov o vaši kartici.
  • Preden zavržete potrdila o nakupih, natančno preverite vse izpiske porabe. Le s primerjavo izpiska porabe s potrdilom o nakupu lahko ugotovite svojo dejansko porabo.
  • Svetujemo vam, da na prodajnih mestih ne podpisujete potrdil (slipov) , ki niso namenjena takojšnjemu plačilu blaga ali storitve in so napisana z vnaprejšnjimi datumi ali so celo prazna.

   
 3. Spletno nakupovanje
  Na internetnih straneh, ne vpisujte številke povsod, kjer jo od vas pričakujejo, temveč le takrat, ko ste se že odločili za nakup in želite plačati s kartico. Prek interneta plačujte le tistim ponudnikom, za katere veste, da so verodostojni in imajo zagotovljene minimalne varnostne nastavitve na svojih spletnih straneh.

   
 4. Uporaba bančnega avtomata
  • Ko opravljate katero koli transakcijo (še posebej pa, ko uporabljate bančni avtomat) pazite, da nihče ne vidi vaše osebne številke, ki ste jo odtipkali. Če kdo stoji preblizu, ga prosite, naj se odmakne.
  • Terminale (predvsem bančne avtomate) uporabljajte sami. Če jih ne znate uporabiti, ne sprejmite pomoči mimoidočega, raje se o uporabi poučite v svoji banki.
  • Kartico uporabljajte na tistih avtomatih (predvsem bančnih), ki stojijo na obljudenem, dobro osvetljenem mestu.
  • Če na bančnem avtomatu v Sloveniji zaznate kakršna koli odstopanja od običajnega delovanja (npr. kartico težje vložite v avtomat; na avtomatu so naprave ali stvari, ki jih običajno ni; kamere, ki so neobičajno postavljene; reža, v katero se vlaga kartica je neobičajna …), vzemite kartico in zapustite avtomat ter uporabite drugega. Vljudno vas prosimo, da o tem dogodku čimprej obvestite banko, na telefonsko številko, ki je zapisana na kartici in/ali Operativno-komunikacijski center (policijo) na številko 113.
  • Če so bančni avtomati nameščeni v prostorih, skozi vrata katerih lahko vstopite le s kartico, nikoli ni treba vtipkati PIN številke. Če je na vratih naprava, ki od vas zahteva tipkanje PIN številke, tega ne storite.

   
 5. Preklici, izgube, kraje
  • Zapišite si telefonsko številko, ki ste jo prejeli od izdajatelja kartice in na katero lahko 24 ur na dan, 365 dni na leto pokličete in prijavite izgubo ali krajo kartice. In seveda prijavo tudi takoj opravite, da bo kartica za vašo varnost blokirana.
  • Če sumite, da so vam kartico ukradli, prijavite to najbližji policijski postaji.
  • Ne verjemite elektronskim, telefonskim ali drugim sporočilom, ki vas obveščajo o zlorabi vaše kartice in vas pozivajo, da poveste svoje podatke o kartici ali da se prek hipertekstovne povezave povežete na »varnostni obrazec« in tam vpišete nekatere osebne podatke, vključno z osebnimi identifikacijskimi številkami kartice.

Ljubljana, junij 2004

Nazaj