Sporočila v 2009

Združenje se mora vključiti v pripravo vladnih ukrepov


19. marca 2009 je v Ljubljani potekala 18. redna seja skupščine Združenja bank Slovenije (ZBS), ki je potrdila poročilo o delu Združenja za leto 2008, sprejela nove članice med svoje vrste in potrdila novo sestavo Nadzornega sveta Združenja.

V uvodni besedi je na skupščini o aktivnostih Združenja bank Slovenije spregovoril namestnik predsednika nadzornega sveta Matjaž Kovačič, predsednik uprave Nove Kreditne banke Maribor, in povedal, da sta poleg standardnih aktivnosti Združenja, ki potekajo v okviru delovnih teles Združenja, uredništva Bančnega vestnika in Izobraževalnega centra v preteklem letu narekovala tempo predvsem projekt SISBON in SEPA, kjer je delo uspešno potekalo in je v fazi implemetancije. Mnoge aktivnosti iz leta 2008 se bodo nadaljevale še v letu 2009, pri čemer je poudaril, da je potrebno dodatno okrepiti komunikacijo in lobistično vlogo Združenja do relevantnih državnih institucij pri zagotavljanju skupnih interesov bank ter leasingov. Predvsem bo potrebno veliko truda vložiti v premagovanje gospodarske in finančne krize, zato je in bo aktivno sodelovanje Združenja že v fazi priprave vladnih ukrepov toliko bolj pomembno pri zagotavljanju želenih rezultatov ukrepov.

V nadaljevanju so prisotni na skupščini potrdili poročilo o delu Združenja za leto 2008 in v članstvo Združenja sprejeli dve novi članici KD Banko d.d. Ljubljana in DBS Leasing d.o.o..


Skupščina Združenja je razrešila dosedanje člane nadzornega sveta Marjana Kramarja, Nika Kača ter Vojka Čoka in namestnika članov mag. Dušana Drofenika in Igorja Kraglja. Za nove člane nadzornega sveta Združenja je imenovala mag. Štefana Belingarja, predsednika uprave Deželene banke Slovenije, mag. Dušana Drofenika, predsednika uprave Banke Celje in Igorja Kraglja, člana uprave Banke Koper, za namestnika članov pa Davorina Leskovarja, člana uprave Banke Celje in mag. Aleksandra Lozeja iz Banke Koper. Novi predsednik nadzornega sveta je postal dr. Draško Veselinovič, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke.
 

Ljubljana, 19. marec 2009

Nazaj