Sporočila v 2009

Pravila in postopki za zamenjavo banke

Spremenjena so pravila in postopki za zamenjavo banke, ki strankam bank prinašajo nekatere novosti

 

Članice Združenja bank Slovenije so v letu 2008, na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije pripravile pravila in postopke za zamenjavo banke.

Konec leta 2008 in v letošnjem letu je Evropska komisija pripravila temeljne principe za zamenjavo banke, ki so jih sprejeli tudi v okviru evropske Bačne federacije.

Članice Združenja bank Slovenije so v obstoječa pravila in postopke vnesle ustrezne spremembe in jih s tem uskladile s temeljnimi principi, omenjenimi v prejšnjem odstavku.

Nova pravila in postopki so spremenjeni predvsem v tem, da je skrajšan rok za izvedbo postopka zamenjave na 14 dni ter da je postopek za zamenjavo banke brezplačen.

Članice Združenje bank Slovenije so za nadzor uvedbe in izvajana pravil in postopkov v bankah – članicah pooblastile Združenja bank Slovenije.

Med drugim je v pravilih tudi informacija, kam se lahko stranke bank obrnejo, za pritožbe oziroma spore, ki izhajajo iz izvajanja pravil in postopkov za zamenjavo banke, in sicer na Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije, v katerem sodelujejo tudi predstavniki potrošniških organizacij.

Nova – spremenjena pravila in postopki za zamenjavo banke se uporabljajo od 16. novembra dalje.

Prevod pravil in postopkov v angleški jezik: Rules and procedures for bank account switching - Information for customers.

Informacije o pravilih in postopkih za zamenjavo banke so na razpolaga na spletnih straneh združenja http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=887 in v vseh poslovalnicah članic Združenja bank Slovenije, ki so k tem pravilom tudi pristopile.

 

 

Ljubljana, 16. november 2009

Slavko Cimprič

Nazaj